Inkassoprocessen

Om din kund inte betalar efter att du påmint är det dags att ta nästa steg. Vi tar hand om inkassokraven hela vägen, kommunicerar med din kund och rådgör med dig under tiden. Du har kontroll över hela processen och kan följa allt via webben.

Så här går det till


Du skickar en fil med obetalda fakturor till oss eller registrerar dem själv på vår inkassowebb.
Vi skapar och skickar ett kravbrev till din kund.


Om din kund inte betalat 9 dagar efter att kravet skickats ut förbereds ärendet för så kallad rättslig prövning. Vi kontrollerar och värderar din kunds ekonomiska situation. Finns det skulder och anmärkningar sedan tidigare? Är de betalda eller inte?


Resultatet av värderingen ligger till grund för vad vi gör i nästa steg, driver skulden vidare, avvaktar eller avslutar.


Du följer händelserna på webben och kan när du vill föra en dialog med oss.

Personlig service


Våra professionella medarbetare rådgör alltid med dig för att hitta bästa lösningen för både dig och dina kunder.