Kundvård genom kreditens livscykel

Kundfokus, konsekventa processer och digitala verktyg är ingredienserna som säkerställer en optimal upplevelse för kunderna under Intrums etiska inkassostrategi.

Den kundserviceresa som Intrum levererar är noggrant kalibrerad för att säkerställa att effektivitet blandas med marknadsledande kundvård. Det här är stegen vi tar för att uppnå det:

 

  1. Medvetenhet – vårt varumärke och vårt rykte är viktigt för oss och vi är noga med att se till att vi och våra kunder samarbetar utifrån ett etiskt perspektiv.
  2. Avisering – vi kan automatisera inkassomeddelanden och instruktioner, erbjuda era kunder olika betalningsalternativ, vilket underlättar betalning. 
  3. Kommunikation – vi ser till att tillgången information är konsekvent och enkel, med hjälp av teknik och våra duktiga rådgivare erbjuds era kunder flera kontaktalternativ. 
  4. Lösningsorienterat – vi behandlar alla kunder rättvist och med respekt, vilket säkerställer transparens i betalningsplaner, en fullständig bild av personens skulder och korrekta processer i alla skeden av kreditlivscykeln.
  5. Betalning – vi erbjuder flera olika betalningsalternativ, för underlätta betalning.
  6. Feedback – vi ber om återkoppling från kunderna och agerar på deras svar för att lösa individuella situationer och förbättra deras upplevelsen.