Inkasso för fakturaintensiva företag

Vi erbjuder en inkassolösning som både ökar er lönsamhet och kundnöjdhet.

 

Lönsamheten för att ni med hjälp av vår omfattande databas kan skilja på "bra" kunder med positiv betalningsmönster, från motsatsen. Ju mer ni vet om kundens historik, desto mer träffsäker hantering. En "bra betalare" sägs inte upp i onödan. En sämre hamnar i en skarpare åtgärdskedja med mindre tolerans mot fördröjning.

Kundnöjdheten ökar i takt med kunskapen om kunden eftersom det ger er möjlighet att bemöta och hantera dem utifrån var och ens unika situation.

Minskad kapitalbindning

Bättre kassaflöde

Automatiserad hantering av inkassoprocessen

Stark och välkänt varumärke


Branschspecifika lösningar

Alla branscher har sina utmaningar och i våra team har vi specialister, dedikerade uppgiften att lösa dem.

Kategorisering av er kundportfölj

Med kategorisering av er kundportfölj anpassas påminnelse- och kravrutiner till era kunders tidigare betalningsbeteende.

Ökad kundnöjdhet

Att bemöta kunden utifrån deras specifika situation ökar både motivationen att betala och kundnöjdheten.

Kundkategoriserad inkassoprocess

Läs mer här>> 

Så startar vi ett samarbete

 • 1

  Kontakta oss för en diskussion.

 • 2

  Tillsammans gör vi en behovsanalys.

 • 3

  Utifrån analysen väljs nivå och process.

 • 4

  Implementering och samarbete startar.


Vad kan vi göra för er affär?

Låt oss diskutera möjligheter.