En skuldsatt persons sårbarhet

Det är viktigt att identifiera personer i utsatta omständigheter och se till att de hanteras utifrån just deras situation. På Intrum är vi medvetna om att psykiska och fysiska hälsoproblem kan påverka en människa på olika sätt.

Sårbarhet kan ta sig många former, kanske på grund av en individens ekonomiska förutsättningar, mentala sinnestillstånd eller fysiska hälsa. Det är viktigt att behandla varje person individuellt och skräddarsy våra tjänster efter deras behov. En person kan ha ett psykiskt eller fysiskt hälsoproblem, men ändå ha kapacitet att fatta relevanta ekonomiska beslut. 

Att sätta människan i fokus är kärnan i vår företagskultur och vi är fast beslutna att tillhandahålla bästa möjliga kundservice, tillsammans med tydlig och koncis information, så att varje individ kan hantera sina skulder i förtroende även när de har det svårt.