Fakturering med insikt

Effektiva rutiner för fakturering minskar kredittiderna och förbättrar likviditeten. Genom att outsourca faktureringen kan du omfördela resurserna till kärnverksamheten.

Faktureringstjänsten med extra allt

Skapa och skicka fakturor finns det system för, men för det som gör skillnad och ger bäst resultat, till det behövs det något annat. Hos oss kallar vi det "know-when" och innebär en optimerad faktureringsprocess byggd på information från vår databas med 3,5 miljoner pågående ärenden. Den är vår skatt, vår källa till kunskap om betalningsbeteenden och är ovärderlig för de flöden vi sätter upp tillsammans.

Branschspecialisering och best practice

Vår storlek är en förmån i form av att vi har kunder i alla storlekar från alla branscher. Det ger oss fördelar när vi startar ett samarbete eftersom vi kan utgå från ”best practice”  för er bransch när vi sätter processerna.

Med kategorisering av reskontran anpassas påminnelse- och kravrutiner till era kunders tidigare betalningsbeteenden. Att bemöta dem utifrån deras specifika situation ökar både motivationen att betala och kundnöjdheten. Kontakta oss för att höra hur vi kan anpassa fakturaflödet efter er kundgrupp