26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Årsredovisning & hållbarhetsrapport 2017

Från och med idag, onsdag den 4 april 2018, finns årsredovisning för Intrum Justitia AB (publ) 2017 tillgänglig i svensk och engelsk version samt hållbarhetsrapport 2017 tillgänglig i engelska version på koncernens webbplats, www.intrum.com.

Tryckt version av årsredovisningen 2017 på svenska och engelska samt hållbarhetsrapport 2017 på engelska finns tillgänglig från mitten av april och kan beställas via www.intrum.com eller via e-post ir@intrum.com.

För mer information kontakta gärna:

Annika Billberg, Chief Brand & Communications Officer
Tel: +46 702 67 97 91

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2018-04-04 kl 08.00.