26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Idag släpper vi ECPR 2017

Föräldrar pressas att låna till barnens mobiltelefon och märkeskläder

En av fyra (24 %) svenska föräldrar har känt sig pressade att köpa något till barnen som de egentligen inte har råd med. Dessutom säger var sjätte förälder (17 %) att man lånat pengar eller maximerat krediten för att köpa något till sitt barn. Det man oftast köper är en mobiltelefon, och vid 11 års ålder har i stort sett alla svenska barn minst en egen mobiltelefon (98 %)*.

Efter mobiltelefon är det märkeskläder, skor, spelkonsol eller datorspel och en resa som är det vanligaste som föräldrar känner sig pressade att köpa till barnen - trots att man inte anser sig har råd. Unga föräldrar uppfattar sig oftare pressade till sådana köp än andra föräldrar.

Det framgår i den årliga europeiska undersökningen European Consumer Payment Report – ECPR - 2017, där drygt 24 401 personer i 24 europeiska länder svarat på frågor om hushållets ekonomi. I Sverige deltog 1 021 personer.

Knappt hälften av alla svenska föräldrar (47 %) pekar ut trycket från sociala medier som orsak till att man konsumerar mer än vad man borde göra. De sociala nätverken är en naturlig del av många ungas vardag. Instagrams popularitet har ökat och används dagligen av 89 % av flickor i åldern 12-15 år. Även Facebooks popularitet ökar generellt, medan intresset minskar bland de yngre från en hög nivå där drygt varannan (54 %) 12-15-åring använder Facebook*.

- Det är klart att man som förälder vill ge sina barn det allra bästa. Frågan är om man verkligen gör barnen en tjänst när man köper det man egentligen inte har råd med. Men som förälder vet jag att det är svårt att stå emot trycket, säger Fredrik Backman, VD på Intrum i Sverige, och fortsätter:

- Det viktiga är att inte försätta sig i en skuldsituation som sedan blir väldigt dyr och svår att ta sig ur.

Acceptansen bland svenska konsumenter för att handla på kredit och/eller med lånade pengar är fortsatt hög och har dessutom ökat jämfört med för två år sedan. Drygt en av fyra (28 %) menar att det är okej att handla kapitalvaror som exempelvis en tv eller dator på kredit och/eller med lånade pengar vilket är en stor ökning jämfört med de 17 procent som uppgav detsamma 2015.

Nio av tio internetanvändare har köpt varor på nätet, enligt undersökningen ”Svenskarna och internet 2017” och det blir allt vanligare att man använder mobilen för köp och transaktioner*, vilket inte enbart leder till fördelar. Enkelheten med att ta krediter med mobilen bekymrar nästan två av tre svenskar (61 %) enligt ECPR 2017. Samtidigt menar drygt hälften (55 %) att näthandel gör det för enkelt att handla på kredit.

- Krediter behövs för att skapa en fungerande ekonomi och frigöra kapital för företag och individer att förändra sin livssituation, utvecklas eller växa. Men man ska vara medveten om var man har sina gränser och inte låna eller ta krediter på mer än vad man kan betala tillbaka, säger Fredrik Backman VD på Intrum i Sverige.

* ”Svenskarna och Internet 2017”, Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

 

Om European Consumer Payment Report 2017

Sammanlagt har 24 401 personer i åldrarna 18-65 i 24 europeiska länder svarat på frågor om hushållets ekonomi. I Sverige deltog 1 021 personer. Undersökningen genomfördes i september 2017.

För att ta del av hela European Consumer Payment Report 2017 - klicka på knappen.

 

För mer information, kontakta gärna:
Annika Billberg, Kommunikationsdirektör

Tel: 0702 67 97 91