26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Intrum Justitia och Lindorff går samman

Samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff den 27 juni 2017 skapar världens ledande CMS företag.

Den 14 november 2016, meddelade Intrum Justitia och Lindorff sin avsikt att gå samman. Den 12 juni 2017 godkände EU-kommissionen sammanslagningen och den 27 juni 2017 slutfördes transaktionen. Från och med den här dagen är vi juridiskt sett ett företag - och senare i år kommer vi också att fungera som ett.

Intrum Justitia och Lindorff delar ambitionen att vara den ledande och betrodda innovatören i vår bransch.

Vi tror att när företagen får betalt för sina varor och tjänster, och genom att hjälpa både privatpersoner och företag att hålla sina åtaganden, bidrar vi till en sund ekonomi. Vi har var och en på vårt eget sätt agerat pionjärer för att förändra hur vår bransch gör affärer med fokus på att följa regelverket och rättvis och respektfull inkassering. Tillsammans har vi ett team på 7 750 professionella, engagerade och omtänksamma medarbetare i hela Europa.

Vi arbetar hårt för att sammanföra våra verksamheter, för att bli ett företag med ett gemensamt varumärke och med ett gemensamt gränssnitt för kunder och slutkunder. För tillfället fortsätter vi dock att verka under våra egna varumärken, Intrum Justitia och Lindorff, tills vår integration har kommit längre.

För dig som kund eller slutkund i Sverige innebär det ingen förändring då Intrum Justitia och Lindorff fortfarande kommer att vara konkurrenter.

* Kommissionens beslut var villkorat med avyttringen av Lindorffs verksamhet i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge. Det innebär att Intrum Justitia och Lindorff kommer att förbli konkurrenter på de fem marknaderna.

 

Jag har en skuld till Intrum Justitia
För dig innebär det härförnärvarande inte några förändringar i våra tjänster eller kommunikationskanaler. Om du har fått ett brev från Intrum Justitia, kan du fortfarande logga in på webbportalen eller kontakta vår kundtjänst som vanligt och vi hjälper dig att hitta en lösning
Mina Sidor
Kontakta oss


Jag är kund hos Intrum Justitia
Du som är kund hos Intrum Justitia kan använda samma kommunikationskanaler och webbportaler som tidigare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Kontakta säljavdelningen