Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Intrum Sverige ansluter till frivillig kod för kortare betaltider

Intrum Sverige ansluter till frivillig kod för kortare betaltider

Sena betalningar och långa betaltider försämrar företags kassaflöde och likviditet, vilket i sin tur begränsar möjligheterna att växa och anställa.

Intrum har i över 20 år kartlagt hur betaltider påverkar svenska och europeiska företag, genom vår årliga undersökning European Payment Report.

Till skillnad från i övriga Europa visade årets resultat för Sverige att utvecklingen går åt fel håll - antalet dagar det i genomsnitt tar för svenska företag att få betalt ökade med en dag jämfört med 2017. En majoritet av de svenska företagen svarade att man har blivit ombedd att acceptera längre betaltider än man känner sig bekväm med, och nästan vart femte svenskt bolag uppgav att snabbare betaltider skulle göra det möjligt att anställa fler medarbetare.

Fredrik Backman, vd Intrum Sverige

Under året har både näringsliv och politik i Sverige tagit initiativ för att komma till rätta med problemet med långa betaltider. Branschsammanslutningen Föreningen för effektiva affärstransaktioner har tagit fram en frivillig kod för kortare betaltider, som Intrum Sverige tillsammans med ett trettiotal andra bolag nu har anslutit till.

Det är positivt att ett relativt stort antal bolag visar att man är överens om behovet av en sund betalningskultur med kortare betaltider. En bred uppslutning bakom koden är ett bra första steg mot den generella attityd- och beteendeförändring i näringslivet som vi tror krävs.  

Vi på Intrum ser fram emot att fortsätta driva den här viktiga frågan tillsammans med alla inblandade aktörer, och hoppas att det på sikt kan leda till en bred enighet kring att kortare betaltider är en central hållbarhetsfråga och något som skulle leda till positiva effekter på hela samhällsekonomin.     

Läs gärna mer om koden på betaltider.se

Fredrik Backman, vd Intrum Sverige