26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Intrum Sveriges beredskap och åtgärder för att hantera Covid-19 i vår verksamhet

Vår högsta prioritet vid utbrottet av coronavirus (Covid-19) är att minska risken för infektion hos våra anställda, kunder och samhället i stort. Vi har dessutom genomfört ett antal åtgärder för att kunna upprätthålla en stabil verksamhet för samtliga intressenter och säkra den fortsatta leveransen av våra inkasso-, delgivnings och faktureringstjänster.

26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet

För att begränsa risken att infektionen sprids utvärderar vi kontinuerligt hittills genomförda åtgärder, dessa inkluderar:

  • Regelbunden och uppdaterad information om smittspridning till vår personal, extra städning och skärpt hygienpraxis på alla våra platser.
  • Restriktioner för alla möten och resor som inte är affärskritiska.
  • Uppsatta hemmakontor för vissa anställda med möjlighet att delta i möten via telefon, Skype eller video.
  • Detaljerade beredskapsplaner för hur vi ska upprätthålla driften av våra IT-system och contact centers, även i händelse av att ett stort antal anställda blir sjuka eller sätts i karantän.

Våra åtgärder är minst i linje med regeringens nuvarande riktlinjer och de utvärderas fortlöpande i takt med den allmänna utvecklingen och/eller när myndigheternas råd förändras.

Beredskapsplaner

Vi har specifika beredskapsplaner för affärskritiska avdelningar som Operations, IT, Finance och HR för att säkerställa verksamheten även framåt. De syftar bland annat till:

  • att vi är tillgängliga för människor som vänder sig till oss.
  • att säkerställa kritiska processer inom vårt serviceområde.
  • försäkra oss om våra anställdas hälsa.

Tillgänglighet och mottagande i Contact Center

Många upplever nu en plötslig minskning av lönen eller avskedas till följd av spridningen av coronavirus. Det här skapar stor osäkerhet när det gäller ekonomi hos många hushåll och företag i landet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta bra planer som är anpassade till individens situation. Vi uppmuntrar därför alla som upplever betalningsproblem att kontakta oss för att diskutera rimliga och hållbara lösningar.

När det gäller bemanning och tillgänglighet i contact center har vi öppet som vanligt och vi har möjlighet att balansera bemanning och säkerställa operationell kontinuitet. Samtidigt arbetar vi för stärka vår tekniska struktur ytterligare och underlätta för personal att jobba hemifrån.

Leveranser svårare att påverka

Internationellt inkasso

Coronavirusets spridning i Europa skiljer sig åt och våra systerkontor runt om i Europa hanterar situationen utifrån de regler och restriktioner som respektive land sätter upp. Det innebär att handläggningen av ärenden i dessa länder kan bli längre än vanligt.

Ny information om hantering av delgivningar under coronatider

Folkhälsomyndigheten konstaterar att personer som är 70 år och äldre är en riskgrupp för Corinavirus (Covid-19). Av denna anledning skjuter KFM på fysisk delgivning till personer över 70 år. Läs mer om Kronofogdemyndighetens hantering här

Av samma anledning planerar nu även vi att skjuta på delgivning till personer som är 70 år eller äldre. 

Våra delgivningsmän möter dagligen ett flertal personer i sin yrkesroll och de, precis som övriga invånare, måste förhålla sig till de regler som för närvarande råder kring möten med, och avstånd till, andra människor. Det innebär att vid minsta tecken på infektion ska de undvika att träffa andra och framför allt okända personer. Det i sin tur kan leda till att vi inte kan upprätthålla samma servicenivå som vanligt och för att i möjligaste mån minimera fördröjningar i den så viktiga delgivningen, tänk på följande: 

  • försök att planera era uppdrag i så god tid som möjligt och stäm först av möjligheten för oss att åta oss uppdrag med kort varsel innan ni skickar in det till oss.
  • om vi eller vår delgivningsman får indikationer på att mottagaren som söks är smittad med COVID-19 får inte ärendet delges och redovisas därmed som misslyckat.

Liksom för alla företag och individer är den nuvarande situationen oklar och det är svårt att förutsäga vad som kan hända även inom en snar framtid. Om situationen eskaleras kan detta leda till minskad drift och förändrad leveranskvalitet till våra kunder. I så fall kommer vi att göra vårt yttersta för att begränsa eventuella besvär som detta kan orsaka och återställa normal drift så snabbt som möjligt.

Till vår senaste pressrelease