Nya kreditbeteenden bland äldre

I dag presenteras rapporten Nordic Debt Collection Analysis, som baseras på data från miljontals inkassoärenden i Sverige, Finland, Norge och Danmark från 2018. De svenska resultaten visar på en betydande ökning av antalet inkassoärenden bland personer över 60 år. Antalet ärenden som gäller seniorer har historiskt legat på låga nivåer, men har under de senaste två åren ökat med omkring 30 procent.

Svensk ekonomi är fortsatt stark, men tillväxttakten mattades av något under 2018. Utvecklingen av antalet inkomna inkassoärenden var också relativt stabil under året, men en åldersgrupp sticker ut - personer över 60 år.

- Rapporten visar att svenska seniorer tycks ha fått nya kreditbeteenden. Antalet inkassoärenden för äldre ligger fortsatt på relativt låga nivåer, men utvecklingen under de senaste två åren visar ett tydligt trendbrott. Betalningsmönster som vi tidigare framförallt har sett hos yngre personer hänger med högre upp i åldrarna, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

Antalet inkassoärenden som gäller personer i övriga åldersgrupper, under 30 år respektive mellan 30 och 60 år, har också ökat. Tillväxten av antalet inkassoärenden som gäller personer över 60 år är dock omkring 15 procentenheter högre än ökningen av antalet ärenden som gäller personer i övriga åldersgrupper.

- Resultatet pekar på att äldre kan ha blivit mer riskbenägna; man är helt enkelt mindre noggrann med att betala i tid. Sena betalningar medför dock ökade kostnader, vilket kan bli extra kännbart för personer som har gått i pension och behöver klara sig på en lägre inkomst än tidigare, fortsätter Fredrik Backman.

Även i Finland och Norge har antalet inkassoärenden som rör seniorer ökat. I Finland har antalet ärenden för åldersgruppen ökat med 21 procent under de två senaste åren, medan ökningen i Norge uppgick till 33 procent under samma period.

Om Nordic Debt Collection Analysis

Nordic Debt Collection Analysis baseras på miljontals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser från Sverige, Danmark, Norge och Finland. För Sverige, Danmark och Finland omfattar rapporten data från perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Data för Norge har samlats in under perioden 1 januari 2006 till 31 december 2018. Underlaget omfattar enbart konsumentkrediter och data för köpta fordringar har exkluderats. Samtliga inkassoärenden är inrapporterade under det kvartal som ärendet registrerades hos Intrum.