Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Trots tydliga politiska signaler:

Svenska företag pressas allt hårdare av sena betalningar

  • Trots regeringens planer på att göra 30 dagars betalningstid till norm genom en tvingande rapporteringsplikt, så går utvecklingen enligt Sveriges små- och medelstora företag fortfarande åt fel håll när det gäller betalningskulturen och betalningstider.
  • Företagen rapporterar dessutom att effekterna av sena betalningar slår allt hårdare, trots en god konjunktur i många branscher. Omkring 3 av 10 (29 %) uppger att företagets existens hotas av sena betalningar och knappt 4 av 10 (37 %) att företagets tillväxt förhindras av att man inte får betalt i tid, detta framgår i den årliga rapporten, European Payment Report från Intrum där merparten av de medverkande företagen är små- eller medelstora.
  • Samtidigt uppger också drygt 1 av 5 (22 %) företag att man tvingas säga upp personal som en direkt konsekvens av sena betalningar. Detta är en avsevärd ökning jämfört med 2017 då 13 % angav sena betalningar som skäl för att minska personalen.

Samtliga siffror beskriver en hårdare verklighet för företagen i Sverige jämfört med de senaste två åren. Utvecklingen i Sverige går därmed emot trenden för övriga Europa där företagen anger att den negativa effekten av sena betalningar minskar.

- Att betala snabbt och i tid är en fråga om ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att ta ansvar för den företagsmiljö som vi alla är beroende av. Därför borde det vara en del av alla företags CSR-agenda. Våra nya siffror visar att företagens oro snarast har ökat. I bästa fall är det ett uttryck för att medvetenheten har ökat, men det finns inget som talar för att betalningstiderna minskat än så länge, säger Mikael Ericson, koncernchef på Intrum, som fortsätter:

- Vi har arbetat flera år med denna fråga och vi stöder regeringens ambition att åstadkomma ett värderingsskifte i dessa frågor. Det mest naturliga vore att ta in rapportering kring faktiska betalningstider i de obligatoriska hållbarhetsredovisningarna, säger Mikael Ericson.


Främsta orsaken till sena betalningar är att företagen medvetet betalar efter avtalad sista betalningsdag. Drygt 7 av 10 företag (71 %) av de svenska företagen menar att leverantörerna medvetet betalar sina fordringar för sent vilket placerar Sverige i topp i Europa tillsammans efter Belgien (72 %).

Betalningsmoralen skulle alltså kunna förbättras i Sverige. Svenska företag uppger att man själva betalar 28 % av alla fakturor för sent. Endast företag från Polen är sämre. Där uppger 44 % av företagen att de medvetet betalar sina leverantörer för sent. Dessa siffror kan jämföras med genomsnittet på 13 % för samtliga 29 länder i EPR 2018.

 

Om Intrum European Payment Report
European Payment Report 2018 baseras på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder 24 januari- 23 mars 2018. I rapporten samlas data från 9 607 företag varav 298 svenska som beskriver effekterna av stabila betalningar och vilken påverkan dessa har på företagens tillväxt och en hållbar ekonomi.

 

För mer information:
Annika Billberg, Chief Brand & Communications Officer
Tel: + 46 8 546 102 03
Mobil: + 46 702 67 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Beställ rapporten kostnadsfritt