26 augusti - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Tjänstledighet för anställda att hjälpa till i samhällsviktiga funktioner

Tjänstledighet för anställda att hjälpa till i samhällsviktiga funktioner

Intrum Sverige har idag beslutat att erbjuda anställda som vill hjälpa till i vården eller i andra samhällsviktiga verksamheter att få tjänstledigt, under rådande coronakris.

Trots de senaste årens högkonjunktur och en stark ekonomi tampas en växande grupp svenskar med en privatekonomi som går åt fel håll. Minskning av löner, permitteringar, rekordstora varsel riskerar naturligtvis att öka den växande ekonomisk stress och oro som många svenskar uppgav innan rådande coronakris*.

Intrum jobbar därför fortsatt intensivt med att hjälpa Sveriges företag och hushåll med att hitta olika lösningar på betalningsproblem i syfte för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna på privatekonomi och företagens förmåga att driva verksamheten vidare och betala ut löner etc.

- Vi har även beslutat att erbjuda våra anställda i Sverige tjänstledighet om de vill hjälpa till i vården eller i andra samhällsviktiga verksamheter. Alla kan bidra med sin tid eller med sin kompetens och vi vill därför uppmuntra och stötta ett sådant engagemang under rådande coronakris, säger Tomas Torarp, HR-direktör på Intrum Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Strahner, PR & Media Relations Director

+46 734 25 88 90

ext-niclas.strahner@intrum.com