Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Tre fjärdedelar av företagen pressas nu att  acceptera ogynnsamma betalningsvillkor

Tre fjärdedelar av företagen pressas nu att acceptera ogynnsamma betalningsvillkor

Idag publicerar Intrum den årliga undersökningen European Payment Report 2020.

Det är allt fler europeiska ekonomier och företag som befinner sig i ekonomiska problem på grund av Covid-19. I Sverige är dessutom allt längre betalningsvillkor ett särskilt problem samtidigt som betalningsklyftan har vuxit sig större än det europeiska genomsnittet.

Tre fjärdedelar av de svarande ekonomicheferna och företagsledarna uppger att de fortsätter att pressas att acceptera längre betalningstider än vad de känner sig bekväma med.

Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige

- Årets undersökning pekar på att betalningsvillkoren fortsätter att försämras. Detta är en utveckling som inte är gynnsamt för det svenska företagsklimatet eller företagens förmåga att kunna växa, betala ut löner och anställa mer personal, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige.

Hela European Payment Report 2020 finns tillgänglig här.

- Att få betalt i tid är nödvändigt för företagens möjlighet att utvecklas och överleva. Det är därför oroande att den negativa trenden kring betalningsklyftan fortsätter att accelerera i Sverige och i övriga Europa. Speciellt i dessa dagar när förberedelser inför en kommande lågkonjunktur uppges vara en klart prioriterad fråga bland företagen.
Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige

Betalningsklyftan ökar

Betalningsklyftan, som är tiden mellan den överenskomna betalningstiden och den faktiska betalningen, sätter ökad press på företagen. I takt med att Covid-19 ökar dessutom trycket på företagen ytterligare. Allt fler företag tvingas till att hitta alternativ till att kunna frigöra resurser.

På en europeisk nivå uppgav nästan hälften (46 procent) av de svarande att det växande gapet idag är en verklig risk för en hållbar tillväxt i deras verksamhet. Mer än hälften (51 procent) svarade att sena betalningar hotade deras likviditet, jämfört med 35 procent av de undersökta före krisen.

I Sverige är den genomsnittliga betalningstiden mellan företag 48 dagar varav den faktiska betalningen sker i genomsnitt efter 66 dagar. I Europa är motsvarande genomsnitt 40 dagar respektive 60 dagar.

Mellan företag och konsumenter är nu den genomsnittliga betaltiden 21 dagar varav faktisk betalning efter 30 dagar, vilket mer eller mindre är likvärdigt genomsnittet i Europa på 23 dagar respektive 30 dagar.

Inom den offentliga sektorn är motsvarande betaltider och därmed betalningsklyftan 62 dagar respektive 80 dagar i Sverige. I Europa är motsvarande siffror 53 dagar respektive 68 dagar.

 

Om Intrum European Payment Report 2020

European Payment Report 2020 baseras på en undersökning som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder mellan 14 februari och 20 maj 2020. I rapporten samlade vi data från 9 980 företag, varav 500 svenska, som svarar på frågor om betalningsvanor samt effekten av Covid-19. Hela European Payment Report 2020 finns tillgänglig här.


För ytterligare information, vänligen kontakta Linda Skånman, Communication and Marketing Director. +46 70-973 19 74

 

Mejl:Karin.Franck@intrum.com