2016 undertecknade Intrum FN:s Global Compacts 10 principer

Vi har förbundit oss att följa Global Compacts tio principer och bidra till hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Sedan undertecknandet 2016 har de 10 principerna i FN:s Global Compact integrerats i vårt strategi- och hållbarhetsarbete. I samband med uppsägningen 2019 bekräftade vi återigen att detta arbete är en del av vårt DNA. Som Europas ledande inkassoföretag är det naturligt för oss att stödja och följa ett antal erkända ramar och principer såsom:

  • Ten principles of United Nations Global Compact
  • EU’s Non-Financial Reporting Directive
  • Global Reporting Initiative
  • United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
  • United Nation’s Sustainable Development Goals
  • Taskforce on Climate related Financial Disclosures (TCFD)

Varje dag hjälper vi människor att hitta lösningar på sin skuldsituation, samtidigt som vi hjälper företag att få betalt för sålda varor och tjänster – det här är vår kärnverksamhet. Vi främjar en sund ekonomi.

Läs mer