Vi är ISO certifierade

Vi är ISO certifierade

Vi har valt att certifiera oss för att det på ett effektivt sätt stödjer vårt arbete att nå våra mål och för att skapa förståelse för hur vi samspelar med omgivningen och genom olika åtgärder minska vår miljöpåverkan. Vi ser det också som en styrka i pågående och framtida affärsrelationer.

Intrum är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001. ISO-certifieringen innebär att vi kontrolleras av en opartisk ackrediterad revisor (DNV).

Vårt verksamhetssystem ska vara enkelt och hela tiden strävar vi efter att förbättra det. En förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete är engagerade och kunniga medarbetare. Genom förståelse för helheten, hur systemen fungerar och hur olika processer hänger ihop (inkl kundens affärsprocesser) blir förbättringsarbetet en naturlig del av vardagen.

Om du vill fråga om vårt kvalitets- och miljöarbete, kontakta
Anna-Lena Öhman på anna-lena.ohman@intrum.com

Här kan du läsa mer om 

 

Kvalitets- och miljöcertifikat:

Miljöprogram

Kvalitets- och miljöledningssytemets omfattning