Intrum är en lärande organisation

Vår expertis är vår främsta konkurrensfördel och på Intrum arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra oss. Vi underlättar ditt lärande genom etablerade lärplattformar och vi vill att du som medarbetare ska utvecklas och växa i din roll. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att ta ansvar för sitt eget lärande och att sätta upp bra lärandemål under hela året.

Growing by making a difference

Vi har löpande erbjudanden om utveckling för chefer och medarbetare och vi använder oss av en rad lärandeverktyg som LinkedIn Learning, gamification, e-learning och mer traditionell klassrumsundervisning. Det säkerställer ett varierat utbud som tilltalar många. Vi tränar och lär oss på ett givande och engagerande sätt.

Vi tar «Growing by making a difference» på allvar. 

Kom och bli en av oss!