Så här går rekryteringsprocessen till hos Intrum

När du söker jobb hos oss går du igenom en rekryteringsprocess som består av flera faser. Syftet är att både du som kandidat och vi som arbetsgivare ska lära känna varandra väl.

Kom som du är

Vi på Intrum vill bidra till ett inkluderande och mångsidigt yrkesliv. Vi primerar våra olikheter och vet att mångfald är en styrka och tillgång. Vi vet att vi alla är en resurs för samhället, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Vi uppmanar därför alla att söka jobb hos oss. Kom som du är.

De olika faserna i rekryteringsprocessen

Videointervju 

Den första delen av vår rekryteringsprocess består ofta av en videointervju. Här har vi förinspelat några frågor till dig som du svarar på genom att spela in det från din PC via kamera och mikrofon. Du får instruktioner om hur du ska göra. Videointervjuer är ett bra sätt att lära känna dig i den första fasen av rekryteringsprocessen och ge dig tid att tänka igenom dina svar.

Personlig intervju

Den andra intervjun består vanligtvis av en personlig intervju. Ibland blir den andra intervjun en digital intervju. Vi vill i alla fall se till att du får en bra upplevelse och en personlig kontakt i denna fas. Agendan för den andra intervjun innehåller ofta en "omvänd intervju" och ofta en casepresentation. Under en omvänd intervju är det du som ställer frågorna till oss.

Tredje intervjun

Verksamhetsspecialister och chefer kommer att bjudas in till en tredje intervju för ett sista samtal och förväntningsavstämning, innan du eventuellt får ett jobberbjudande.

Tester

Du kommer att få gå igenom ett lämplighetstest och ett personlighetstest under rekryteringsprocessen. Vi samarbetar med etablerade testleverantörer och vi anpassar testerna till den aktuella tjänsten.

Din feedback på processen

Vi utvärderar vår rekryteringsprocess med alla kandidater som har deltagit i rekryteringsprocesser hos oss. Du kommer att bli ombedd att ge oss en kort utvärdering i rekryteringsprocessens olika faser. Vi uppskattar väldigt mycket om du tar dig tid att ge oss feedback.


Sök jobb hos oss på Intrum