1 av 2 svenskar ser hållbarhetsfrågor som en anledning till att konsumera mindre

Intrums kommande European Consumer Payment Report 2020 visar på ett växande intresse för hållbar konsumtion bland svenska konsumenter, särskilt bland unga och kvinnor. Nära hälften av respondenterna uppger att deras intresse för hållbarhet har motiverat dem till att konsumera mindre.

Den 27 november infaller Black Friday, som har utvecklats från ett amerikanskt retailkoncept till ett globalt fenomen.

Vid den här tiden på året brukar media fyllas av bilder på förväntansfulla konsumenter på jakt efter varor till låga priser. År 2020 ser mycket annorlunda ut, och Intrums European Consumer Payment Report 2020 visar på ett växande intresse för hållbarhet bland svenskar, som får oss att vilja spendera mindre på konsumtion.

Hållbarhet en allt viktigare faktor för svenska konsumenter

Den nya rapporten visar att nära 1 av 2 svenska respondenter (46 procent) svarar att intresse för hållbarhet har varit en anledning för dem att begränsa sin egen konsumtion. Och det är en tydligt växande trend; 2019 höll en tredjedel (33 procent) med om samma påstående. 

Yngre och kvinnor driver utvecklingen: 

  1. 51 procent av kvinnliga respondenter, 53 procent av Generation Z (18-21 åringar) och 50 procent av Millennials (22-37-åringar) uppger att de har minskat sin konsumtion på grund av sitt intresse för hållbarhet
  2. Lägst andel som instämmer i påståendet finns i åldersgruppen 55-64 år (39 procent), följt av 65 år och äldre (41 procent)
  3. Jämfört med förra året har andelen som instämmer ökat mest i åldersgruppen 38-44 år
  4. Bland män uppger 42 procent att hållbarhet är en drivkraft för att spendera och konsumera mindre.
I 2020 års undersökning ser vi en tydlig ökning av andelen svenskar som ser hållbarhetsfrågan som en viktig aspekt i sin konsumtion. Det kan komma till utryck på olika sätt, till exempel genom att man väljer mer hållbara varor och tjänster eller köper begagnade varor, vilket ofta är snällt mot både miljön och den egna plånboken.
Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige.

Om Intrums European Consumer Payment Report 2020

Rapporten baseras på en extern undersökning med fler än 24 000 deltagande konsumenter i Europa, varav 1 000 i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 28 augusti och den 5 oktober 2020. Hela rapporten finns tillgänglig från den 7 december.