År 2020 vaknade Europa till en ny verklighet.

År 2020 vaknade Europa till en ny verklighet.

År 2020 vaknade Europa till en ny verklighet. Under året svepte Corona-pandemin över världen med stora konsekvenser för både människor, företag och samhället i stort. Under året gjorde vi vårt yttersta för att stödja både företag och individer tillbaka till en sund ekonomi och för att hålla Europas hjul i rullning.

Händelser under året

Covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin drabbade hela världen 2020, Intrum var inget undantag. Från och med mars, och på endast ett par veckor, gick majoritet av Intrums anställda över till att arbeta hemifrån. I början av april arbetade 75% av de anställda på distans.  Intrums affärsmodell visade sig vara mycket motståndskraftig - och fick hjälp av våra cirka 10 000 anställdas lojalitet och engagemang.

ONE Intrum

I november arrangerade Intrum en kapitalmarknadsdag där transformationsprogrammet ONE Intrum presenterades tillsammans med nya finansiella mål för de kommande åren.

ONE Intrum innebär att samordna och förenkla system och arbetsprocesser så långt som möjligt, allt i syfte att vässa Intrums kunderbjudande och lägga grunden för långsiktig organisk tillväxt.

Processen med att harmonisera och effektivisera verksamheten på alla marknader intensifierades, särskilt under andra halvåret. En strukturerad programorganisation lanserades med målet att skapa ”ONE Intrum”.

Ny VD och koncernchef

I oktober utsågs tidigare CFO Anders Engdahl till Intrums nya VD och koncernchef och Mikael Ericson lämnade företaget efter fyra och ett halvt år.

Anders Engdahl, VD och koncernchef för Intrum
Vi avslutar ett utmanande år med en pandemi som förändrade förhållandena för hela världen. Jag är stolt över hur vi lyckades driva vår verksamhet genom att snabbt övergå till distansarbete för de flesta av våra anställda och samtidigt leverera starka ekonomiska resultat.”
Anders Engdahl, VD och koncernchef för Intrum

Hållbarhetsarbete

Under året fortsatte vi också vårt arbete med att integrera hållbarhetsaspekter i hela verksamheten. En tydlig strategi utvecklades, liksom tillhörande hållbarhetsmål och nyckeltal, och dessa presenterades också på kapitalmarknadsdagen.

Ladda ner rapporten