Black Friday: Europeiska konsumenter köper mindre än tidigare för att främja en grönare livsstil

Intresset för hållbarhet motiverar varannan svensk att begränsa konsumtionen av varor och var femte uppger att de inte får dåligt samvete om de skjuter upp en betalning till ett företag som de uppfattar som oetiskt.

Enligt Intrums senaste undersökning, European Consumer Payment Report 2021, är konsumenter i 24 europeiska länder alltmer oroade och väljer att dra ner på konsumtionen när de går mot en mer hållbar livsstil.

– Svenska konsumenter är bekymrade över klimathotet och med Black Friday och julhandeln inför dörren kan vi se en förändring i konsumtionsmönster. Vår senaste undersökning visar att en allt större andel särskilt hos den yngre generationen, kommer att använda sin konsumentmakt för att välja bort butiker och varumärken som de inte uppfattar som en del av det gröna skiftet, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum i Skandinavien.

Konsumenter anammar ett mer hållbart köpbeteende

Majoriteten av de mer än 24 000 europeiska respondenterna svarade att de handlar mindre än de gjorde före pandemin, för att minska avfallet och leva enklare.

  • Sex av tio européer handlar mindre än före pandemin
  • Intresset för att minska konsumtionen för att leva mer hållbart är störst bland unga vuxna och kvinnor
  • Bland Europas seniorer och föräldrar, som vill föregå med gott exempel för sina barn, svarar två av tre att de i allt högre utsträckning  reparerar eller återanvänder saker istället för att köpa nya

… men dyra varor hindrar en mer hållbar livsstil

Ett hinder som stoppar människor från att leva så hållbart som de skulle vilja är att miljövänliga produkter upplevs dyra:

  • 54 procent av svenskarna säger att de inte har råd att leva så hållbart som de skulle vilja. Andelen är 58 procent för alla européer
  • Nära sju av tio låginkomsttagare i Europa säger att de skulle ha levt mer hållbart om de hade haft råd

Konsumentmakt för att skapa positiv förändring i samhället

Över hälften av de svenska respondenterna svarar att de inte vill handla från företag som skadar miljön.

Nästan hälften av de tillfrågade säger att de använder sin konsumentmakt för att skapa positiv förändring i samhället. Fyra av tio svenskar mellan 18 till 37 år skulle inte ha dåligt samvete över en sen betalning till ett företag som de uppfattar som oetiskt.

 

Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum i Skandinavien

–Bland de yngre är det en dubbelt så stor andel, jämfört med de äldre respondenterna, som håller med om att de inte skulle ha dåligt samvete för en försenad betalning till ett företag som de anser är oetiskt. Här skiljer sig generationerna åt, vilket kan signalera ungas önskan att leva enligt sina värderingar, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum i Skandinavien.

En fullständig rapport lanseras den 1 december.

 

För mer information, kontakta

Linda Skånman, Communications Intrum i Skandinavien

Tel: +46 70 973 19 74

e-post: linda.skanman@intrum.com