Inflationen pressar svenska företag – fler än hälften har svårt att betala leverantörer i tid

Med en ökande inflation blir sena betalningar en allt större utmaning för svenska företag, både vad gäller att få betalt från sina kunder och att kunna betala sina leverantörer. Det visar Intrums årliga European Payment Report som publicerats i dag. Hur företag väljer att hantera situationen kan påverka tillväxten, enligt Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director för Intrum i Skandinavien.

I undersökningen har Intrum frågat 11 000 företag runtom Europa, varav 500 i Sverige, om deras betalningsförmåga och tillväxtutsikter. I årets undersökning är det tydligt att företagen märker av inflationen.

- En kreditmarknad där människor och företag kan ge och ta krediter på ett effektivt sätt är en förutsättning för att näringslivet ska fungera. Men många har upplevt explosionsartade uppgångar på kostnadssidan vilket påverkar betalningsförmågan. Vår oro är att alla ska kräva in krediten samtidigt. Under pandemin förhindrades det av statligt ingripande, men i nuläget verkar det inte sannolikt. Följden kan bli att företag, även de som i grunden är välmående, kan hamna i likviditetsproblem och i värsta fall gå i konkurs säger Siv Hjellegjerde Martinsen.

Inflationen riskerar att hämma tillväxt

Över hälften (53 procent) av de svenska företagen uppger att tillväxt är en hög prioritet, men med ökande inflation och höjda räntor blir det en allt större utmaning – nära hälften (47 procent) uppger att inflationen hämmar deras kapacitet att växa och hitta nya affärsmöjligheter, och något fler (52 procent) uppger att de till följd av inflationen är oroliga för hur väl de kan möta deras anställdas lönekrav.

En ytterligare utmaning är att de får svårt att få betalt för sina tjänster och varor, och vice versa att betala sina leverantörer. Fler än hälften (56 procent) uppger att inflationen gör det svårare att betala leverantörer. En nästan lika stor andel (63 procent) anser att inflation är den största utmaningen som påverkar deras kunders förmåga att betala i tid och fullt ut.

De flesta väljer en defensiv strategi

På frågan om vilka åtgärder de väljer för att hantera ett förändrat betalningsbeteende, uppger en majoritet att de kommer vända sig till den egna organisationen. Det handlar till exempel om att förbättra sin hantering av skulder och kreditrisk, att stärka likviditet och kassaflöde, och att digitalisera sina system.

- Många väljer att vända sig in-house, samtidigt som inflationstrycket ställer många inför en helt ny situation, där små och medelstora bolag har mindre kunskap och erfarenhet än stora. Mindre företag har sällan möjlighet att avsätta resurser för att bevaka inköpspriser, även när priserna förändras mycket och snabbt som idag. Stora företag har ofta särskilda resurser för att hantera ekonomisk turbulens och köper stora mängder varor på långa kontrakt. Hur väl man lyckas hantera situationen påverkar givetvis förmågan att växa, och vi ser därför större risker för små och medelstora företag.
Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director Intrum i Skandinavien

Svenska företag ser liknande utsikter som runtom Europa

Svenska företag är inte ensamma om utmaningarna. I många frågor ligger de i linje med det europeiska snittet, särskilt vad gäller påverkan från en ökande inflation. Däremot uppger fler svenska företag att de känner sig starkare nu än innan pandemin – 31 procent mot det europeiska snittet på 23 procent.


European Payment Report 2022

Ladda ner rapporten kostnadsfritt

Om Intrum European Payment Report 2022

Rapporten baseras på en undersökning, genomförd av Longitude, som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder, mellan den 17 januari och 13 april 2022. Totalt medverkade 11 007 företag, varav 500 svenska, i undersökningen.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.


Contact person

För mer information, vänligen kontakta:

Stian Arnesen

Brand & Comms Market Scandinavia

+47 970 123 50

stian.arnesen@intrum.com