Sex av 10 svenskar väntar sig fortsatta negativa effekter på privatekonomin till följd av pandemin – ökat fokus på ekonomisk trygghet

Många svenskar har klarat sig bättre under pandemin än andra européer. Enligt vår senaste European Consumer Payment Report, en undersökning med över 24 000 deltagare i Europa, säger 80 procent av svenskarna att deras sysselsättningssituation förblev densamma under pandemin, jämfört med 72 procent i hela Europa. Samtidigt menade 26 procent av svenskarna (37 procent i Europa) att deras ekonomiska välmående försämrats, där individer i låginkomsthushåll har drabbats hårdast. Många väntar sig även fortsatta negativa effekter på privatekonomin en tid framöver.

Sett till fortsatta effekter väntar sig 38 procent av svenskarna att Covid-19 kommer ha negativ påverkan på deras finansiella ställning under minst 12 månader till, och 19 procent uppskattar att det kommer ta mer än två år innan deras finansiella välmående är tillbaka på normal nivå. Därtill uppger fyra av 10 svenskar (38 procent) att de har mellan 0 och 20 procent kvar av sin månadslön efter att ha betalat sina räkningar, samtidigt som vår undersökning visar att pandemin resulterat i att fler fokuserar på ekonomisk trygghet och sparande.

Även om vi ser tecken på hopp över hela Europa, är det för tidigt att säga att krisen är över. Återhämtningen sker snabbare för vissa konsumenter och regioner än för andra. Samtidigt finns en fortsatt osäkerhet om hur flaskhalsar i leverantörskedjor, stigande energipriser, nya virusstammar och andra samhällsutmaningar kommer att utvecklas och påverka konsumenternas ekonomiska välbefinnande framöver
Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director Intrum i Skandinavien

Svenskarna mindre oroliga för inflation än andra européer

Stigande inflation i Europa, till stor del orsakad av tilltagande energipriser och störningar i leveranskedjor, ökar den ekonomiska oron bland många europeiska konsumenter och det finns en osäkerhet kring vad inflation skulle innebära för hushållen. Enligt Intrums undersökning menar åtta av 10 européer att de inte förstår hur deras pengar skulle påverkas om inflationen var högre än räntan på sina besparingar. Samtidigt är svenska konsumenter mindre oroliga över inflationsutvecklingen än de flesta andra länder. Drygt hälften av svenskarna säger att de är oroliga över hur inflation skulle påverka deras finansiella välmående, jämfört med sju av 10 sett till det europeiska genomsnittet.

 

Fler svenskar saknar kontroll över egna skulder

På europeisk nivå säger en av sju (16 procent) att de inte har kontroll över sina skulder – i Sverige uppger så många som 19 procent att de inte vet hur mycket de är skyldiga. Sett till åldersgrupp är särskilt den yngre generationen som tappat kollen på sin skuldsättning, där 33 procent av de mellan 22-37 år (24 procent för motsvarande åldersgrupp sett till det europeiska genomsnittet) uppger att de inte vet hur mycket deras skulder uppgår till.

 

Ökat fokus på ekonomisk trygghet

Samtidigt har pandemin gjort det möjligt för konsumenter fokusera på ekonomisk trygghet. 25 procent säger att de lägger undan pengar för att skydda sitt ekonomiska välbefinnande och 33 procent uppger att de nu har satt upp mål för att bättre hantera räkningar och besparingar. De främsta anledningarna till svenskarnas månadssparande är oväntade utgifter (77 procent), resor (43 procent) och pension (45 procent).

Om European Consumer Payment Report 2021

European Consumer Payment Report baseras på en extern undersökning med fler än 24 012 deltagande konsumenter i Europa, varav 1 000 i Sverige. Rapporten innehåller insikter om europeiska och svenska konsumenters vardagsekonomi; hur man konsumerar och möjligheten att få den egna ekonomin att gå ihop. Undersökningen genomfördes av Longitude mellan den 21 juli och den 26 augusti 2021. 


För mer information, vänligen kontakta:

Bunny Nooryani
Brand & Communication Director Intrum in Scandinavia
bunny.nooryani@intrum.com


Mer läsning