Spendido - ett annorlunda sätt för unga att lära sig mer om privatekonomi

Spendido är en digital och interaktiv lektion, som tagits fram på initiativ av Intrum, och som syftar till att minska skuldsättningen bland unga.

Det blir allt lättare att handla på kredit, och möjligheten att konsumera och låna är ofta bara ett klick bort. Många unga upplever också frågor som rör privatekonomi och skuldsättning som något svårt.
 
Intrums årliga rapport European Consumer Payment Report, som undersöker svenska och europeiska konsumenters syn på privatekonomi, visar att fler än varannan svensk mellan 18 och 24 år hade velat lära sig mer om privatekonomi i skolan. Samtidigt svarar nästan en av fyra, 24 procent av unga i samma åldersgrupp att man inte har sin egen finansiella situation under kontroll.
 
Samma undersökning visar att en majoritet av svenska föräldrar tycker att det behövs mer privatekonomi på schemat i skolan. Hela tre av fyra föräldrar med barn under 18 år tycker att dagens skola borde göra mer för att ge barn och unga kunskaper i ämnet
 
Det digitala och interaktiva läromedlet Spendido har tagits fram på initiativ av Intrum, som en del av företagets långsiktiga arbete för att bidra till en sund privat- och samhällsekonomi. Spendido är en lektion som kan användas av lärare och elever på gymnasiet. Initiativet har funnits i Sverige sedan 2016, men förhoppningen är att det på sikt ska kunna etableras i fler länder i Europa.
 
Spendido handlar om att utbilda unga i de här frågorna så att de förstår vad en kredit är för något, och kan göra sunda val i sin egen vardag, säger Karolina Castillo projektledare för Spendido.
Karolina föreläser och träffar ofta elever i åldrarna 16 till 19 år, och menar att det är dagens unga står inför ett stort tryck att konsumera.
Karolina Castillo, projektledare Spendido
- Vi ser att det behövs mer kunskap på det här området i samhället. Unga i dag löper större risk at hamna i skuldfällan än tidigare generationer, eftersom det är så lätt att handla på kredit och köpa mer än man hade tänkt sig. Det är frestande och enkelt att bara klicka hem något, utan att ha ordentlig koll på betalningsvillkoren.

Karolina fortsätter:

- Med Spendido kan man räkna på hur mycket något kostar om man köper det på avbetalning, hur och varför en faktura kan gå vidare till inkasso, och vilka de personliga konsekvenserna blir om man får en betalningsanmärkning.

Så tycker eleverna om Spendido

Nyligen besökte ett dussin elever i åldrarna 18 och 19 år från Kunskapsgymnasiet Intrums kontor I Sickla utanför Stockholm för att ta del av en Spendidolektion och lära sig mer om privatekonomi. Eleverna testade lektionens räknefunktion för att komma fram till hur mycket ett par skor skulle kosta på avbetalning, och gjorde ett quiz om betalningar.
Den interaktiva lektionen fick unison tummarna upp från klassen. Flera elever berättade att verktyget gjorde det lättare att förstå vad det innebär att köpa något på kredit, och varför det är så viktigt att betala i tid.
 
- Krediter är en viktig och nödvändig del av samhällsekonomin, men en dålig betalningshistorik kan försvåra steget in i vuxenvärlden, genom att man till exempel får svårt att skaffa mobilabonnemang, bostadslån, eller till och med att få jobb, berättar Karolina.
- Vi vill hjälpa elever att undvika skuldfällan, och Spendido är ett sätt för oss att bidra till det.

Spendido som läromedel

Ekonomiläraren Clas Kuylenstierna var en av de lärare som deltog på lektionen tillsammans med eleverna. Han fick ett positivt intryck av Spendido: 
 
- För personer i den här åldern är ränta och pengar tyvärr ofta ganska abstrakta koncept, eftersom det är mamma och papa som betalar. 
 
- Men i det här fallet blir det väldigt tydligt eftersom de kan se att någonting som kostar 3 000 kronor i slutändan kan kosta 4 500 kronor med en 61-procentig ränta, om man blir sen med sina betalningar. Det här förklarar ränta på ett sätt som snabbt blir väldigt konkret för eleverna. 
 
Kan Spendido vara ett relevant verktyg för dig i kommande lektioner? 
 
- Jag tror det, för fram till nu har jag haft svårt att hitta ett enkelt sätt att förklara begrepp som effektiv ränta och privatekonomi på ett enkelt sätt. Men nu har jag det.