Syfte, uppdrag och vision

Syfte, uppdrag och vision

Vårt syfte

Vårt syfte är att leda vägen till en sund ekonomi, för individer, företag och för samhället i stort. 

Våra kunder använder våra kredithanteringstjänster för att få betalt i tid, vilket gör att de kan investera, rekrytera och växa sina verksamheter. Å deras vägnar hjälper vi individer i ekonomiska svårigheter att hitta lämpliga och hållbara betalningslösningar som är skräddarsydda efter deras behov och förutsättningar. Det för att de ska kunna förbättra sin livskvalitet och fokusera på sina drömmar och mål.

Våra medarbetare får möjligheter att utvecklas genom att göra skillnad och ekonomin och samhället som helhet blomstra. 


Vårt uppdrag

Genom Intrums internationella fullserviceerbjudande inom kredithantering hjälper vi omkring 80 000 företag att få betalt för sina produkter och tjänster, samtidigt som privatpersoner får möjlighet att bli skuldfria.

Vi kan bara göra vårt arbete under förutsättning att vi har förtroende från våra kunder att ta hand om deras kunder. Hållbart affärsutövande är därför en integrerad del i allt vi gör. Etik och empati är värderingar som styr hur vi kommunicerar. På Intrum behandlar vi alltid slutkunder rättvist, respektfullt och utifrån individen. En god slutkundsupplevelse är centralt i vårt arbete och det påverkar i stor utsträckning vår dagliga verksamhet.

Vårt fokus är att skapa värde för företag och samhälle, vilka båda drar nytta av att företag får betalt i tid och att människor blir skuldfria. På Intrum vill vi ge ett långsiktigt bidrag till samhället. Vi ser oss själva som partners till både företag och andra intressenter i strävan att skapa en sund ekonomi.


Vår vision

En respekterad aktör med förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit.


Trovärdighet är mycket viktigt i vår bransch. Våra kunder har olika storlek, kommer från olika branscher och har olika behov, men de har en sak gemensamt; de litar på att vi ska ta hand om deras viktigaste tillgång – deras kunder.

På Intrum kräver vi mer av oss själva än vad lagar och regler gör. Vår tradition att behandla alla på ett etiskt och rättvist sätt är kärnan i vilka vi är och vad vi gör. Baserat på våra kundinsikter förstår vi olika individer, perspektiv och situationer. Det hjälper oss att nå våra höga mål. Vi hjälper människor genom att fokusera på individen och hans eller hennes möjlighet att uppfylla sina åtaganden.

Med vårt marknadsledarskap följer ett stort ansvar. Det är därför viktigt för oss att behålla våra position som en förebild i branschen och visa vägen mot en sund ekonomi. Att behandla våra kunders kunder med omtanke är kärnan i vilka vi är och i det vi gör.

Vår vision är att Intrum ska ha förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit. Resultatet vi vill uppnå med vår affärsmodell och vårt beteende är att bli uppfattade som pålitliga och värdeskapande av såväl kunder som slutkunder. Med lösningar som ger tillväxt samtidigt som de hjälper människor att bli skuldfria skapar vi värde för individer, företag och samhället.


Intresserad av vad vi har att erbjuda ditt företag?

Vi leder vägen till en sund ekonomi