Våra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet

Empathy

Vår verksamhet handlar om människor och att skapa gemensamt värde för företag och samhälle.

Varje situation är unik och har sina egna sociala och ekonomiska realiteter. Vi strävar efter att förstå individer, olika perspektiv och alltid behandla andra med värdighet och respekt – både våra kunder och deras kunder, såväl som våra kollegor.

Denna förståelse gör det möjligt för oss att ge mer värde, att hitta en djupare mening i det arbete vi gör och i slutändan att uppnå vårt gemensamma uppdrag.


Ethics

Vi kräver mer av oss själva än vad lagar och regler gör. Vi agerar som förebilder och ser det både som vårt ansvar och en möjlighet att sätta nya standarder för att förändra människors syn på kredithanteringsbranschen. Det innebär att vi, i alla lägen, behandlar våra slutkunder med omtanke och respekt och samarbetar med företag och kunder som delar våra värderingar.

För att uppnå det här agerar vi rättvist och ärligt i allt vi gör.


Dedication

En av våra största styrkor är engagerade medarbetare. Genom att varje dag vilja vara lite bättre än gårdagen, tar vi tar fram det bästa hos varandra. Vi växer som individer och som team för att forma vårt företags framtid, på så sätt ger ett ökat värde för våra uppdragsgivare och deras kunder.

Vår bransch förändras konstant och vi är alltid på väg framåt och slutar aldrig att utvecklas.


Solutions

I slutändan är det vår förmåga att hitta och utveckla de bästa lösningarna och att skapa vinn-vinn-situationer för våra uppdragsgivare och deras kunder som utmärker oss på marknaden.

Genom att vara innovativa och handlingskraftiga överträffar vi förväntningarna och tar rollen som kunskapsledare i vår bransch.


Intresserad av vad vi har att erbjuda ditt företag?

Vi leder vägen till bättre affärer