Mycket tyder på att konkurserna kommer att öka

Antalet inkassoärenden för företag har ökat med 19 procent det senaste året, vilket tyder på att fler konkurser kommer att ske under 2023.

Intrums aktuella siffor för 2022 tyder på att de finansiella förhållandena för företagen är mer utmanande nu än de har varit på mycket länge. Hög inflation med en svagare köpkraft som följd i kombination med högre kostnader för företagen slår hårt. Inköpspriserna har ökat och arbetskostnaderna förväntas öka ytterligare under 2023.

– Ser vi till förra året så ökade tillväxten av antal inkassoärenden för företag successivt under hela året, och inkassobeloppen har också blivit något högre, säger Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum i Skandinavien. 

Allt talar för ihållande betalningsproblem

Företag inom alla typer av branscher hade en ökning av inkassoärenden 2022 jämfört med 2021 och i slutet av året var det fler inkassoärenden än vad som var fallet vid starten av coronapandemin. Det finns heller inget som tyder på att det kommer att minska inom kort.

– Ökningen av inkassoärenden är så bred att ingen bransch kommer undan, och det är oroande. Bolagen har haft en omfattande och successiv kostnadsökning under hela året, både vad gäller inköpspriser, men även arbetskostnader som de flesta räknar med kommer att öka under 2023. Detta i kombination med en svagare köpkraft från konsumenterna gör att vi tror att det finns kommer att bli en våg av konkurser under året, säger Trasti.

Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum i Skandinavien

Statistikmyndigheten, SCB:s senaste konkursstatistik visade också på en ökning av antalet konkurser i Sverige under fjärde kvartalet, jämfört med föregående år. Det som gör den här ökningen alarmerande är att det inte finns någon uppenbar väg ut ur krisen.

Det finns ingen enkel väg ut ur dessa tuffa förhållanden. Under pandemin gav offentliga stödpaket bra stöd, men det finns inget som tyder på att det kommer ske igen. När hushållen dessutom har sämre köpkraft minskar efterfrågan, vilket gör det svårt för de flesta företag att öka sina försäljningsintäkter
säger Trasti

Ökade antal inkassoärenden även för privatpersoner

Vi ser ännu ingen ökning av inkassoärenden hos privatpersoner. I början av 2023 fanns det något färre inkassoärenden än för ett år sedan och det är fortfarande drygt 20 procent färre inkassoärenden än vad det var vid pandemins början. Under det senaste året har dock beloppen ökat med 7 procent. Det innebär att medelbeloppet per inkassoärende har ökat.

Vi på Intrum tror därför att betalningsproblemen kommer att öka även bland privatpersoner eftersom företagen nu skär ner kostnader och antalet anställda. – Det här kommer dock att ta tid, så i nuläget är det låg arbetslöshet och sparade medel under pandemin som håller nere betalningsanmärkningar bland privatpersoner, avslutar Trasti.