Rapporter & statistik

Rapporter & statistik

European Payment Report

Rapporten belyser vilken inverkan sena betalningar har på utvecklingen och tillväxten bland europeiska företag. Baserat på resultatet i rapporten får vi en bättre förståelse för hur europeiska företag ser på betalningsbeteendet i sitt land.

Läs mer ›

European Consumer Payment Report

En ny europeisk rapport visar att flera samverkande faktorer bidrar till det moderna konsumtionssamhället.

Läs mer ›


Vill du veta mer om våra tjänster för företag?

Kontakta oss

2735

Press contact

Annika Billberg

Chief Brand & Communications Officer

annika.billberg@intrum.com