Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Vårt syfte spelade en viktigare roll under 2020 än någonsin tidigare. Att leda vägen till en sund ekonomi för företag, individer och samhället i stort ställer stora krav på innovativa och praktiska lösningar som genererar värde för alla. Det kräver också empati och respekt för de människor och företag som har hamnat i en skuldsituation.

Händelser under året

  1. Covid-19-pandemin drabbade hela världen 2020, Intrum var inget undantag.
  2. I november arrangerade Intrum en kapitalmarknadsdag där transformationsprogrammet ONE Intrum presenterades tillsammans med nya finansiella mål för de kommande åren.
  3. I oktober utsågs tidigare CFO Anders Engdahl till Intrums nya VD och koncernchef och Mikael Ericson lämnade företaget efter fyra och ett halvt år.
  4. Hållbarhetsarbetet - En tydlig strategi utvecklades, liksom tillhörande hållbarhetsmål och nyckeltal, och dessa presenterades också på kapitalmarknadsdagen.
Anders Engdahl, VD och koncernchef för Intrum
Vi avslutar ett utmanande år med en pandemi som förändrade förhållandena för hela världen. Jag är stolt över hur vi lyckades driva vår verksamhet genom att snabbt övergå till distansarbete för de flesta av våra anställda och samtidigt leverera starka ekonomiska resultat.
Anders Engdahl, VD och koncernchef för Intrum

Ladda ner rapporten