European Consumer Payment Report

Sedan 2013 har Intrum varje år publicerat European Consumer Payment Report. Syftet är att ge insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag.

Äldre publikationer