ECPR Covid-19 Special Edition 2020

ECPR Covid-19 Special Edition 2020

Vår nya whitepaper visar vilken effekt den pågående Coronakrisen hittills haft på hushållens ekonomi i Europa. Vi har ställt frågorna till 4 800 europeiska konsumenter, på våra 24 marknader, och resultaten publicerades i ett paneuropeiskt whitepaper den 9 juni, 2020.

Undersökningen ger en första inblick kring utvecklingen bland europeiska och svenska konsumenter, gällande ekonomisk stress och ekonomiskt välbefinnande. Den negativa trenden från Intrums årliga konsumentundersökning, som publicerades i höstas, har förstärkts. Hushållen är nu mer negativa inför den ekonomiska utvecklingen kring sin privatekonomi - kortsiktigt såväl som långsiktigt.

Rapporten visar att 1 av 3 svenskar redan i maj upplever ett försämrat ekonomiskt välbefinnande och en ökad ekonomisk stress, det är bekymmersamt. Detta mot bakgrund att vi riskerar en tidsmässigt utdragen kris med långsiktiga ekonomiska konsekvenser.
Peter Storåkers, Commercial Director Intrum Sverige
European Consumer Payment Report - Special Edition White Paper

Ett urval av resultaten

  1. Nästan hälften (48%) av européerna säger att deras ekonomiska välbefinnande har minskat jämfört med för sex månader sedan. I Sverige ligger vi på 30%.
  2. I Finland uppger 4 av 10 (42%) ett direkt försämrat ekonomiskt välbefinnande och ökad ekonomisk stress kopplat till rådande situation.I Norge uppger även 30% att de har samma utmaning.
  3. I Europa uppger 19% att de numera behöver låna pengar för att klara sina vardagsutgifter. I Sverige är motsvarande siffra 9%

En positiv effekt

Som förväntat rapporteras en ökad finansiell stress som en direkt följd av omvärldens hanteringen av att försöka minska spridningen av viruset i Europa. Men det finns även motsatta signaler. 1 av 3 i Europa hävdar till exempel att pandemin har en positiv effekt på deras ekonomiska utgifter.

Ökad digital handel innebär ökad kreditkonsumtion

En annan faktor är online-shopping, som man uppger kommer fortsätta vara en huvudsakliga kanal efter pandemin. Ökad digital handel innebär ökad kreditkonsumtion.

 

Läs mer i vår kostnadsfria whitepaper. Beställ den här: