European Consumer Payment Report 2019

Årets undersökning visar att 15% av de svenska konsumenterna sparar mer än 20% av sin inkomst varje månad – det högsta sparande inom den här delen av Europa.

Sedan 2013 har Intrum varje år publicerat European Consumer Payment Report. Syftet är att ge insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag; hur de spenderar sina pengar och hanterar sin privatekonomi.

Resultatet i rapporten baseras i år på svar från 24 004 konsumenter i 24 europeiska länder. Den lokala data som presenteras baseras på svar från 1 000 respondenter i Sverige och är representativ när det gäller kön, ålder och geografi. 

Key findings


Sverige ligger på första plats i undersökningen när det gäller att spara. Den främsta anledningen till sparandet är att skapa en buffert inför oväntade utgifter.

Svenska konsumenter är bland de som sparar mest i Europa. Svenskarnas förmåga att spara har ökat stadigt sedan 2000, med en bruttonivå på hushållens sparande på 17,96% är svenskarna bland de mest aktiva spararna i Europa. Den starka kulturen att spara avspeglas i vårt undersökningsresultat; 15% av de svenska konsumenterna i undersökningen uppgav att de sparar mer än 20% av sin inkomst varje månad – det högsta sparande inom den här delen av Europa.

Lånade pengar

De svenska konsumenterna lånar generellt inte extra pengar för att betala räkningar. Däremot lånar de mycket i förhållande till sin disponibla månadsinkomst. Sverige rankas på 20:e plats av de 24 länderna som medverkade i undersökningen.

Utbildning i privatekonomi behövs

Behovet av finansiell kompetens och en förståelse för sin privatekonomi är en stor utmaning i hela Europa. Sverige hamnar på en femte plats medan Finland är klart ledande i Europa gällande ekonomikunskap. Enbart 66% av de svenska konsumenterna kunde svara rätt på undersökningens finansiella frågor. I Finland var motsvarande siffra 82%.

Kan man mäta välbefinnande? 

I år lanserar vi Intrum Financial Wellbeing Barometer för att kunna jämföra det ekonomiska välbefinnandet hos konsumenter i 24 europeiska länder. Det kan du läsa mer om här. 

Ladda ner hela rapporten kostnadsfritt