Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

European Consumer Payment Report 2020

European Consumer Payment Report 2020

Ett år med förändringar: Hur Covid-19-pandemin har påverkat de europeiska hushållens ekonomi.

I vår senaste utgåva av European Consumer Payment Report 2020 visar Covid-19s ekonomiska påverkan på privata hushåll i 24 europeiska länder. 

 

Den andra vågen av Covid-19-pandemin har återigen tvingat lockdowns och trycket fortsätter att öka för både företag och konsumenter i hela Europa.

Den andra vågen av pandemin har återigen tvingat länder till lockdowns och pressen på samhällsekonomin fortsätter att öka. Vi ser stora finansiella biverkningar i samhället, näringslivet och i människors  privatekonomi.

Tendenser med ökad ekonomisk press och minskat ekonomiskt välbefinnande fanns redan i förra årets rapport (publicerad hösten 2019). Vår Covid-19 specialutgåva (publicerad i juni i år) visade, inte oväntat, att trenden har förstärkts.

Årets undersökning, sammanställd i rapportform ger oss än mer insikt om hur pandemin påverkar hushållen. Beställ den och läs, bland annat, om:

 

  1. Hur Covid-19-pandemin påverkat konsumenternas förmåga att hantera sin privatekonomi.
  2. Är vissa konsumentgrupper mer ekonomiskt utsatta?
  3. Förändrat beteende bland konsumenter på grund av den pågående pandemin. 

 

Ladda ner rapporterna kostnadsfritt