Nytt! Intrum Financial Wellbeing Barometer 2020

Nytt! Intrum Financial Wellbeing Barometer 2020

I vår senaste European Consumer Payment Report lanserade vi Intrums Financial Wellbeing Barometer för att kunna jämföra det ekonomiska välbefinnandet hos konsumenter i 24 europeiska länder. Vi definierar ekonomiskt välbefinnande som att ha ekonomiskt trygghet att kunna hantera löpande kostnader och ha kontroll över sin privatekonomi.

Barometern visar ett övergripande resultat för ekonomiskt välbefinnande för alla fyra parametrar.

  1. Möjlighet att betala i tid mäter i vilken utsträckning konsumenter kan betala sina räkningar i tid och hur stor del av sin inkomst de har kvar när de månatliga räkningar är betalda. Sverige placerar sig på plats 5 av 24 länder.
  2. Kreditfrihet mäter i vilken utsträckning konsumenter lånar pengar för att betala räkningar och hur mycket de lånar i relation till deras inkomst. Länder med relativt låg BNP tenderar att rankas högre på kreditfrihet på grund av en lägre skuldsättningsgrad bland hushållen. Sverige placerar sig på plats 20 av 24 länder.
  3. Sparande för framtiden mäter hur mycket konsumenter har möjlighet att spara varje månad och deras möjlighet att spara för en oförutsedd händelse. Sverige placerar sig på plats 1 av 24 länder.
  4. Ekonomikunskaper mäter i vilken utsträckning konsumenter förstår grundläggande ekonomiska termer och uträkningar. Sverige placerar sig på plats 5 av 24 länder.

Inom den övergripande barometern bedöms varje parameter vara lika viktig för att uppnå ekonomisk trygghet. Sverige placerar sig på plats 3 av 24 länder.

 

Om European Consumer Payment Report 2019

Sedan 2013 har Intrum varje år publicerat European Consumer Payment Report. Syftet är att ge insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag; hur de spenderar sina pengar och hanterar sin privatekonomi.

Resultatet i rapporten baseras i år på svar från 24 004 konsumenter i 24 europeiska länder. Den lokala data som presenteras baseras på svar från 1 000 respondenter i Sverige och är representativ när det gäller kön, ålder och geografi.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Strahner, PR & Media Relations Director
tel: +46 734 25 88 90

Vill du läsa mer? Ladda ner rapporten kostnadsfritt