European Industry White Paper Report 2017

Hur ser det ut för din bransch? Industry White Paper 2017 ger dig en djupare analys i hur företagens betalningsvanor ser ut per bransch runt om i Europa.

Detta White Paper bryter ner statistik från de nära 1 000 svenska företag som svarat på undersökningen för European Payment Report sektorsvis. Detta gör att vi ser hur flertalet ekonomiska faktorer påverkar företag – och hur de påverkar enskilda sektorer olika. Slutsatsen från 20 års undersökningar av konsekvenserna av sena och utestående betalningar och orättvisa betalningsvillkor är att små företag lider under pressen från de stora.

Med den här rapporten vill vi bidra till att öka medvetenheten om hur olika branscher upplever hot och konsekvenser från sena betalningar och belysa behoven av en beteendeförändring där alla företag ges möjlighet att växa på lika villkor.

Ladda ned rapporten