European Payment Report 2018

European Payment Report 2018

Europas största undersökning om sena och uteblivna betalningar. I rapporten samlas data från tusentals företag i Europa i syfte att få insikter om betalningsbeteenden och det finansiella klimatet bland europeiska företag.

Trots tydliga politiska signaler: Svenska företag pressas allt hårdare av sena betalningar

  • Trots regeringens planer på att göra 30 dagars betalningstid till norm genom en tvingande rapporteringsplikt, så går utvecklingen enligt Sveriges små- och medelstora företag fortfarande åt fel håll när det gäller betalningskulturen och betalningstider.
  • Företagen rapporterar dessutom att effekterna av sena betalningar slår allt hårdare, trots en god konjunktur i många branscher. Omkring 3 av 10 (29 %) uppger att företagets existens hotas av sena betalningar och knappt 4 av 10 (37 %) att företagets tillväxt förhindras av att man inte får betalt i tid, detta framgår i den årliga rapporten, European Payment Report från Intrum där merparten av de medverkande företagen är små- eller medelstora.
  • Samtidigt uppger också drygt 1 av 5 (22 %) företag att man tvingas säga upp personal som en direkt konsekvens av sena betalningar. Detta är en avsevärd ökning jämfört med 2017 då 13 % angav sena betalningar som skäl för att minska personalen.

Samtliga siffror beskriver en hårdare verklighet för företagen i Sverige jämfört med de senaste två åren. Utvecklingen i Sverige går därmed emot trenden för övriga Europa där företagen anger att den negativa effekten av sena betalningar minskar.

Beställ senaste European Payment Report 2018

Om Intrum European Payment Report

European Payment Report 2018 baseras på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder 24 januari- 23 mars 2018. I rapporten samlas data från 9 607 företag varav 298 svenska som beskriver effekterna av stabila betalningar och vilken påverkan dessa har på företagens tillväxt och en hållbar ekonomi.