Globala affärer för med sig nya utmaningar kring att få betalt.

Globala affärer för med sig nya utmaningar kring att få betalt.

I ett globalt samhälle kan företag nå kunder över hela världen. Det är bra för affärerna, men kan också innebära nya utmaningar i kredithanteringen.

tt göra affärer globalt ökar potentialen för tillväxt. Samtidigt kan det även innebära större risker för uteblivna betalningar för företaget. 

Att göra affärer globalt ökar potentialen för tillväxt. Samtidigt kan det även innebära större risker för uteblivna betalningar för företaget. 

Vi ser ofta företag med en centraliserad förvaltning, men med kunder spridda över många geografiska områden. Då kan det faktum att kredithantering och inkasso inte tillhör företagets kärnverksamhet göra det svårt att investera den tid och de resurser som behövs för att vara effektiv på varje enskild marknad. 

Det i sig kan öka risken för att företaget inte får betalt i tid, vilket binder rörelsekapital och i slutändan hotar likviditeten. 

Att göra affärer internationellt innebär att navigera i olika marknadspraxis, rättssystem, kulturer, språk och tidszoner. 

Det är vårt expertområde! Hos oss får du en kontaktperson, oavsett hur många marknader du opererar på och oavsett var dina kunder finns.  

Vårt erbjudande: 

  • Ett enkelt och säkert sätt att överföra dina fordringar till oss för inkasso
  • Rapportering och statusuppdateringar via vår webb
  • När din kund betalat överför vi snabbt pengarna till ditt konto
  • Vi finns där dina kunder är, men din handläggare har du i Sverige 
  • Enkelt att lägga till nya marknader när samarbetet startat

 

För mer information om vår inkassotjänst utanför Sverige kontakta oss >>