European Payment Report 2020

European Payment Report 2020

En paneuropeisk lågkonjunktur förväntas ha en allvarlig inverkan på affärerna och företag förbereder sig för fusion och förvärv för att möta nedgången.

Om Intrum European Payment Report 2020

Rapporten baseras på en undersökning som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder mellan 14 februari och 20 maj 2020. I rapporten samlade vi data från 9 980 företag, varav 500 svenska, som svarar på frågor om betalningsvanor samt effekten av Covid-19.

Viktiga resultat

Tre fjärdedelar av företagen accepterar ogynnsamma betalningsvillkor

Vår undersökning visar att långa betalningsvillkor är ett särskilt problem bland svenska företag. Tre fjärdedelar av respondenterna har uppmanats att acceptera längre betaltider, från små och medelstora företag, under de senaste tolv månaderna än de känner sig bekväma med och 72 procent av dem från ett stort eller multinationellt företag.

Svenska företag vill se frivilliga initiativ
för att få bukt med långa betaltider

Mer än sex av tio svenska respondenter vill se frivilliga initiativ för att lösa problemet med långa betaltider, jämfört med ett europeiskt genomsnitt på 51 procent.

Regional översikt

Vår undersökning visar att företag i norra Europa redan vidtar åtgärder för att förbereda sig för en ekonomisk nedgång på grund av Covid-19 och cirka två av 10 (19 procent) planerar att genomföra förvärv och fusioner för att möta en nedgång. Det är högre än det europeiska genomsnittet på 16 procent och den högsta andelen i Europa. 

 

Ladda ner rapporten kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter