17 november - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Nordic Debt Collection Analysis 2019 nr 2

Nordic Debt Collection Analysis 2019 nr 2

Det finns en könsskillnad i Norden när man tittar på inkassokraven, kan vår senaste rapport Nordic Debt Collection Analys Nr 2 avslöja. 6 av 10 inkassokrav går till män. Rapporten är baserad på miljoner anonymiserade inkassoärenden från Intrum i Danmark, Finland, Norge och Sverige och visar utvecklingen i faktorer som antal fall, genomsnittligt belopp och demografiska variationer.

Datat visar att majoriteten av inkassokraven i alla de fyra nordiska länderna avser manliga gäldenärer.

Könsskillnaden baserat på inkassoärenden land för land:

  • Uppdelningen mellan mäns och kvinnors andel av inkassoärenden har varit stabil under de senaste fem åren.
  • Norge har idag den största könsklyftan, där männen står för mer än 60 procent av alla inkassoärenden.
  • Sverige och Danmark ligger strax under med 58 procent av fallen i år.
  • Finland har den minsta könsskillnaden på 55 procent manliga gäldenärer.

”De nordiska länderna har varit i framkant när det gäller att stänga könsklyftorna inom olika områden. Det är därför paradoxalt att se hur traditionella könsroller, där män är ansvariga för hushållens ekonomi, fortfarande verkar dominerande bland de nordiska hushållen, säger Anette Willumsen, VD Nordeuropeiska regionen.”

”Att lämna över ansvaret för de delade kostnaderna till din partner sker inte utan risk. Möjligheterna till ekonomiskt bedrägeri och obehagliga ekonomiska överraskningar ökar om en hushållsmedlem väljer att inte spela en aktiv roll i de ekonomiska besluten, till exempel att betala räkningar. Vi anser att jämställdhet mellan kvinnor och män borde gälla även inom hushållens ekonomi, fortsätter Willumsen.

Anette Willumsen, vd Nordeuropeiska regionen

Skillnader mellan män och kvinnor kan också noteras i betalningsmoral. Intrums årliga konsumentundersökning European Consumer Payment Report, visar att fler kvinnor än män anser att det är viktigt att betala räkningar i tid, i alla fyra nordiska länder. 

Könsskillnader i betalningsmoral per nordiskt land:

  • Finland: 8 procent
  • Norge: 10 procent
  • Sverige: 9 procent
  • Danmark: 11 procent

”Vår årliga konsumentundersökning visar att fler kvinnor än män anser att det är viktigt med punktlighet när det gäller att betala räkningar. I Europa som helhet anser 6 procent fler kvinnor än män att det är viktigt att betala räkningar i tid. Dessa skillnader är något mer synliga i de nordiska länderna”, avslutar Willumsen.

För mer information om innehållet i rapporten, vänligen kontakta:
Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer, +46 70 996 98 21

anna.fall@intrum.com

 

Ladda ned rapporten