Nordic Debt Collection Analysis 2019

I vår rapport Nordic Debt Collection Analysis ger vi en ekonomisk överblick över de nordiska länderna ur ett kredithanteringsperspektiv. Rapporten baseras på miljontals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser från Sverige, Danmark, Norge och Finland, analyserad i ett makroekonomiskt sammanhang.

  • Betalningsmönster som tidigare framförallt har förekommit bland yngre personer hänger med högre upp i åldrarna
  • Antalet inkassoärenden som rör seniorer över 60 år ökade med omkring 30 procent under helåret 2018
  • Nordisk trend med fler inkassoäenden bland äldre - liknande utveckling i Finland och Norge

Utvecklingen av antalet inkassoärenden under 2018

  • Stabil utveckling av antalet ärenden under helåret 2018
  • Det genomsnittliga beloppet för ett inkassoärende fortsatte att öka; de hushåll som har skulder har större skulder än tidigare. En liknande utveckling syns i Kronofogdens statistik.
  • Svenska hushåll har under en lång tid fått en förbättrad privatekonomi, genom löneökningar, värdeökningar på bostadsmarknaden och låga räntor. Alla tre områden visar nu tecken på en avmattning, vilket kan tyda på att svenskarna kommer få mindre utrymme till konsumtion framöver.

Nya konsumtions- och kreditmönster bland seniorer

  • Under de senaste två åren har antalet inkassoärenden som rör seniorer över 60 år ökat med nästan 30 procent, justerat för säsongsförändringar.
  • Antalet inkassoärenden som gäller personer i övriga åldersgrupper, under 30 år respektive mellan 30 och 60 år, har också ökat. Tillväxten av antalet inkassoärenden som gäller personer över 60 år är dock omkring 15 procentenheter högre än ökningen av antalet ärenden som gäller personer i övriga åldersgrupper.
  • Även i Finland och Norge har antalet inkassoärenden som rör seniorer ökat. I Finland har antalet ärenden för åldersgruppen ökat med 21 procent under de två senaste åren, medan ökningen i Norge uppgick till 33 procent under samma period.

Ladda ned rapporten