3 tips! Hur ditt företag kan anpassa sig till energikrisen

3 tips! Hur ditt företag kan anpassa sig till energikrisen

Inflationen stiger och invasionen av Ukraina fortsätter att pressa upp priset på energiförsörjningen. Vi ger dig tre tips för att hjälpa ditt företag att anpassa sig till situationen.

Den höga inflationen och energikrisen diskuteras dagligen i media och påverkar förmodligen även ditt företag. Med utmaningar både med leveranser, kassaflöde och oförutsägbara utgifter är det en osäker tid affärer. Ingen kan förutse hur situationen kommer att utvecklas, men det är en bra idé att göra något åt saken i tid.

Många företag upplever utmaningar med budgeteringen eftersom det är nästan omöjligt att förutse kostnaderna med till exempel energikostnaderna. Samtidigt har kunderna ökade utgifter och kan få svårt att betala sina räkningar. Därför är det bra att göra en grundlig översyn av kreditpolicyn och samtidigt anpassa sin egna verksamhet för att optimera kassaflöde och likviditet.
säger Morten Trasti, chefsekonom, Intrum Scandinavien.

Vi ger dig tre tips som kan rusta ditt företag att hantera den höga inflationen och energikrisen.

 1. Se över din kreditpolicy och sätt upp en strategi

  Dina kunder har samma utmaningar som ditt företag har. Även om den svenska ekonomin generellt sett är väl rustad kommer stigande priser att få konsekvenser för dina kunder och i värsta fall leda till att de inte klarar av att betala sina fakturor.

  Svenskarnas utgifter ökar just nu snabbare än inkomsten och i kombination med en hög skuldkvot kan det skapa utmaningar. Speciellt för att räntan följer inflationen och stiger därefter. I vår undersökning European Consumer Payment Report 2021 svarade 39 % av svenskarna att deras räkningar ökar snabbare än deras löner, och 37 % svarade att de inte hade betalat en räkning under de senaste 12 månaderna.

  Det är med andra ord klokt att vara beredd på att man kommer att se en ökning av kunder som inte kan betala sina räkningar och att ha en tydlig strategi för kredithantering och inkasso.

 2. Identifiera kunderna och revidera betalningsvillkoren

  Även om du känner dina kunder väl är det en bra idé att kolla upp vem du egentligen har att göra med och anpassa företagets betalningsvillkor därefter. Det kan till exempel hända att du måste erbjuda olika betalningsvillkor till olika kunder.

  Det är en bra idé att göra en kreditprövning av både nya och befintliga kunder. För att skydda din egen kreditrisk kan du begära förskottsbetalning om kunden har en dålig kreditvärdighet. Ta även en titt på dina kunders betalningshistorik och håll koll på deras ekonomiska situation.

  Den samlade bilden kan hjälpa dig att sätta en kreditgräns för den enskilda kunden och för kundsegmentet i stort. Detta är en bra metod för att optimera din likviditet och därmed identifiera områden där det antingen finns pengar att spara eller där du bör skydda dig mot onödiga risker.

 3. Anpassa ditt företags energiförbrukning

  De allra flesta företag  står inför högre elräkningar nu. För vissa företag är höga energinivåer ett villkor för driften, men för andra kan det vara möjligt att spara. Tänk på att noga titta på energi- och strömförbrukningen i företagets lokaler. Det kan gå att spara en del pengar där. Hur som helst är det klokt att titta på varifrån pengarna för att täcka de höga energipriserna ska komma. Kan du täcka det själv genom sparat kapital, eller måste inkomsten ökas, till exempel genom att höja priserna på dina produkter eller tjänster?