3 goda råd - hur ditt företag kan anpassa sig till energikrisen

Inflationen ökar stadigt och invasionen av Ukraina pressar upp energipriserna. Här delar vi med oss av tre tips som hjälper ditt företag att anpassa dig till situationen.

Energikrisen

Media rapporterar dagligen kring bland annat om den stigande inflationen och energikrisen och troligtvis erfar ditt företag också det. Brutna leveranskedjor, utmanande kassaflöde och oförutsägbara kostnader gör det till en osäker tid att göra affärer i. Ingen kan förutse hur situationen kommer att utvecklas, men det är en bra idé att vidta åtgärder.

Många företag upplever utmaningar med budgetering eftersom det är nästan omöjligt att förutse kostnaderna för till exempel energi. Samtidigt behöver många företagare också i sin tur hantera att även kunderna kommer att stå inför ökade utgifter och därmed kan få svårt att betala sina utestående fordringar. Därför är det dags att ta en ordentlig titt på kredithanteringsstrategin och samtidigt anpassa den egna verksamheten för att optimera kassaflödet och likviditeten
Morten Trasti, skuldekonom Intrum

Vi har samlat tre goda råd som kan rusta ditt företag för att bättre kunna hantera energikrisen.

 1. Se över er kreditpolicy

  Dina kunder brottas med samma utmaningar som ditt företag. Även om den svenska ekonomin generellt sett är stabil kommer stigande priser att påverka de flesta med höga elräkningar som i värsta fall inte kommer att kunna betalas. I dagsläget stiger svenkarnas  utgifter snabbare än inkomsten och i kombination med en hög skuldkvot är det en farlig kombination, särskilt om räntorna följer inflationen. I slutet av 2021 visade vår undersökning, European Consumer Payment Report, att 36 procent av svenskarna hade svårt att betala sina räkningar i tid. Förbered dig på att du kommer att se en ökning av kunder som inte kan betala er i tid, och ha en tydlig strategi för kredithantering och inkasso.
 2. Identifiera kunderna du handlar med och ändra dina betalningsvillkor

  Även om du känner ditt kundsegment väl är det en bra idé att kolla upp vem du faktiskt gör affärer med och anpassa din verksamhet och dina betalningsvillkor därefter. Du kan till exempel behöva dela upp dina kunder i fler segment och erbjuda olika betalningsvillkor.

  Gör
   en kreditprövning av både nya och befintliga kunder, och be kunden få betalt i förskott om kunden visar sig ha låg kreditvärdighet. Detta gör att du kan minska din egen kreditrisk. Ta också en titt på kundens betalningshistorik och håll ett öga på de mest utsatta branscherna.

  Den samlade bilden kan hjälpa dig att sätta en kreditgräns för den enskilda kunden och för ett kundsegment i stort.
  Ovanstående är en bra metod för att optimera din likviditet och därigenom identifiera områden där det antingen finns pengar att spara eller skydda dig mot onödiga risker i samband med kreditförluster.
 3. Anpassa din egen energiförbrukning

  Många företag kan vänta sig en elräkning som är mycket högre än vanligt. För vissa företag är det ett driftsvillkor att förbruka energi, men för andra kan det vara möjligt att spara. Eftersom allt fler företag har mer gått över till hybrida arbetssätt kommer det att finnas pengar att spara genom att titta närmare på lokalkostnaderna. Hur som helst är det en bra idé att titta på var pengarna för att täcka de höga energipriserna ska komma ifrån. Kan företaget täcka det via sparat kapital, eller ska intäkterna öka, till exempel via prishöjningar på dina produkter eller tjänster?