5 tips på hur du kan förbättra ditt företags likviditet

Förbättra ditt företags likviditet. Små- och medelstora företag kan kämpa med sena betalningar – många känner sig pressade att acceptera längre betalningsvillkor än de känner sig bekväma med.

Även om det kan vara utmanande att hålla likviditeten i balans, har vi sammanställt några tips som hjälper ditt företag att hålla hjulen rullande.

Vi förstår att ekonomin är tajt för många små- och meddelstora företag och sena betalningar kan innebära att du riskerar att gå i konkurs. Att ha god kontroll över kostnader och intäkter innebär att du har pengar i kassan när det behövs.

Få en överblick över likviditeten

Genom att använda en likviditetsbudget kan du planera för framtiden. Den kommer att visa när du kommer att ha tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala utgående kostnader. Att hålla koll på situationen innebär att du har kontroll och kan vidta åtgärder innan du råkar ut för problem.

Sänk kreditvillkoren

Tiden mellan det att du har sålt en produkt eller tjänst tills att du har pengar på banken har en enorm inverkan på ditt kassaflöde. Den tiden bör vara så kort som möjligt, eftersom krediten du har gett vanligtvis beviljas utan att vara säkrad mot din kunds tillgångar.

Kom ihåg att:

  • Inför snabba faktureringsrutiner så att du får snabbare betalt.
  • Använd så kort förfallodag på fakturan som möjligt, förslagsvis 14 dagar.  

Båda dessa minskar kredittiden, vilket innebär att du har mer av dina egna pengar på dina böcker.

Planera din verksamhet med en vinstmarginal

En resultatbudget är ett annat sätt att planera verksamheten, snarare än att bara titta på likviditet. Det skapar en överblick över vad det kostar att driva verksamheten mätt mot den inkomst du har under samma period. Det ger dig information om hur lönsam eller olönsam din verksamhet är.

Följ upp skickade fakturor

Det kan finnas flera anledningar till att en kund inte betalar i tid. Vissa kämpar med sitt eget kassaflöde, andra har en dålig administration och en del betalar för sent med flit.

Det är lätt att göra antaganden och låta det vara, men att följa upp med aktuella påminnelser är ett enkelt steg som kan lösa många problem.

Få kontroll över ekonomistyrningen

När du driver ett företag finns det mycket att hålla reda på. Se till att du har rätt hjälp på plats för att hålla koll på din ekonomiska förvaltning. Det kommer att göra så att du har koll på företagets ekonomi samtidigt som det är på tillväxt och du kommer att bli varnad om något är avvikande och behöver ses över.

Vad många företag behöver är specialisthjälp.  Vi på Intrum kan hjälpa små och medelstora företag som kämpar för att få betalt i tid. Vi kommer att använda vår data, kunskap och expertis för att säkerställa säker betalning, samtidigt som vi tar hand om dina kunder och skyddar ditt rykte. För mer information om hur vi kan hjälpa dig.