Är du osäker på hur du ska hantera en kund som inte kan betala?

Du är inte ensam. Vi får dagligen frågor från våra kunder som är oroliga över att inte få betalt och hur de ska agera.

Som inkassoleverantör ser vi två sidor av myntet, dels de som har svårt att betala, på grund av olika utmaningar, och dels de som är oroliga att de inte ska få betalt. Vårt uppdrag är att ta tillvara på bådas intressen och hitta fungerande lösningar.

3 tips från oss

Ge om möjligt lite extra betalningsutrymme för dina kunder, att visa hänsyn i dessa tider har du igen när ekonomin stabiliseras. Tillsammans hjälper vi varandra.

  1. Om dina kunder trots allt inte betalar, vänta inte med att kontakta oss. Den absolut största delen av betalningar ser vi når oss den första månaden efter att inkassoprocessen satts igång.
  2. Ge oss mandat att förhandla med din kund om en gemensam betalplan. Vi är vana vid den här typen av förhandlingar och ser till att alla etiska regelverk följs.
  3. Det är av stor vikt att både dina kunders och dina intressen tas till vara. För även om inte hela beloppet kan betalas på en gång finns det en gemensam plan. På så vis undviker ni i att hamna i en situation där betalningarna inte kommer in under en längre tid eller att kunden går i konkurs och ni inte får något betalt alls.

Rådgör med oss

 Ring 08-616 77 43 eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig.