Vad händer om man hamnar hos inkasso eller Kronofogden?

Vad händer om man hamnar hos inkasso eller Kronofogden?

Vad händer om min kund hamnar hos inkasso eller Kronofogden? Varför ska mitt företag använda inkasso? Hur behåller jag kundrelationen om kunden inte kan betala? Här går vi igenom de vanligaste frågorna om inkasso och Kronofogden.

Du som företagare kan hamna i situationer när dina kunder inte betalar. Då finns en lång rad åtgärder du kan göra, och det allra bästa är att ha en plan innan det händer.

För att hjälpa dig att skapa en smart plan, har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna om betalningar, inkasso och Kronofogden. Med hjälp av svaren kan du skapa en plan för ditt företags hantering av kunder om inte betalar.

Ps. Har du bara enstaka fakturor du behöver skicka till inkasso? Läs mer här.

Hur kan jag undvika att kunden inte betalar?

Först och främst är det viktigt att undvika att ge kredit till kunder med dålig betalningsförmåga. Smarta företag har en krav- och kreditpolicy som anger vilken information ni behöver om kunden, när ni ska göra kreditkontroller och vilka generella rutiner ni ska följa när det gäller fakturering, påminnelser och krav.

Om du sen också delar den med kunden (till exempel som bilaga till ert avtal) så vet alla vad som gäller från början. Det innebär att tvister blir enklare att lösa, och att kunden får större förståelse för de åtgärder som du måste ta – till exempel inkasso.

Min kund betalar inte, vad gör jag?

Steg ett brukar vara en påminnelse. Med ett smart ekonomiprogram kan du automatisera detta flöde, så att den går ut exempelvis fem dagar efter att fakturan förfallit. Vår rekommendation är att bara skicka en påminnelse..

Om kunden inte betalar påminnelsen i tid, behöver du vara mer handlingskraftig. Innan du skickar kunden till inkasso är det en bra idé att ta kontakt, via mejl eller telefon. Då visar du att du bryr dig om din kund och kanske kan ni hitta en lösning tillsammans. 

Ett alternativ är att använda ett inkassobolag, till exempel Intrum. Ett bra inkassobolag är lösningsfokuserat och ser både till företagets och kundens bästa. Vilken lösning kan vi hitta här? Kunderna brukar uppskatta detta samtal, kanske har de bara missat att betala?

Varför ska jag använda inkasso om kunden inte betalar?

Om kunden inte vill eller kan betala, är det rimligt att skicka ärendet vidare till inkasso. Med ett starkt inkassobolag i ryggen ökar chansen att du får betalt, och de kan också hjälpa kunden till en bra lösning. Syftet med att anlita ett inkassobolag är inte att stjälpa kunden, utan att hjälpa den att hitta en lösning för betalning. Och ofta är inkassobolaget, tack vare sin erfarenhet, bra på att hitta lösningar.

Tänk så här:
Om du som företagare inte får betalt, kommer ni inte heller att ha pengar till att driva bolaget och att betala ut löner. Visst vill du behålla din kundrelation, men inte till priset av att ditt företag går på knäna. Detta kan vara bra att förklara även för kunden, så att denne förstår varför det är så viktigt att du får betalt.

  • Tips: Letar du efter en inkassotjänst utan abonnemang och bindningstid? Läs vidare här

Hur behåller jag kundrelationen även om jag skickar kunden till inkasso?

En god kontakt genom hela processen är det viktigaste, vare sig det är du eller inkassobolaget som håller kontakten med kunden. Att visa tydligt att ni ska ha betalt är inte att vara okänslig, det är att vara seriös. Och du kan också hjälpa kunden att bli mer seriös genom att ha seriösa villkor och tydliga åtgärder om de inte följs.

Företag som har tydliga riktlinjer och villkor, är ofta de som får betalt först och som också kan bibehålla bäst kundrelationer.

Vad händer om man hamnar hos Kronofogden?

Om en privatperson eller ett företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Lön eller egendom kan utmätas för att betala skulden, och en privatperson kan tvingas flytta från sin bostad (och ett företag kan bli avhyst).

För juridiska personer (företag) innebär en ansökan från fordringsägaren till Kronofogden en betalningsanmärkning på gäldenären (den som är skyldig pengar). Denna betalningsanmärkning kan påverka gäldenärens kreditbetyg vilket i sig påverkar möjligheten att få lån etc.

Som fordringsägare vill du förstås inte skicka dina kunder till Kronofogden om du inte måste. Se därför till att ha en tydlig process för vilka åtgärder ni kommer att vidta om kunden inte betalar, och vad extremt tydlig med detta till kunden. Det kommer att göra ditt företag mer seriöst och hjälpa er att få betalt snabbare, samtidigt som  ni hjälper kunden att prioritera och göra rätt för sig.