Telekomföretag: individuellt kundfokus även i en transaktionsintensiv bransch

Telekomsektorn står ständigt inför utmaningen att behålla kunder på snabb och konkurrenskraftig marknad.

Telekombranschen har utmaningar med att kunderna enkelt kan byta leverantör och det finns en ständig prispress nedåt med minskade marginaler som följd.

Det är därför viktigt att förhindra kundförlust genom att se till att kunderna får så god service som möjligt så att de stannar hos sin leverantör.

På Intrum säkerställer vi att varje kund behandlas med omsorg, oavsett kontaktsätt eller skede i processen. Budskap, kanaler och åtgärder är skräddarsydda för varje individ, vilket förbättrar både kundupplevelsen och insamlingsprestanda. Med tanke på telekombranschens volymer och omfattning kan det verkligen göra skillnad.

Ju tidigare en kredithanteringspartner är involverad, desto bättre är möjligheten att förbättra kundupplevelsen och förhindra uppsägning. Det är därför vi hjälper till och hanterar fakturerings- och påminnelsetjänster för många av våra telekomkunder.

Telekom spänner oftast över internationella gränser med stora volymer, konton i olika valutor och marknader med varierande löptider. Som den ledande marknadsaktören har Intrum ett idealiskt läge för att stödja branschen.