Delgivning

Vi tar hand om alla typer av delgivningsuppdrag till exempel betalningsföreläggande, uppsägningar och handräckning.

En framgångsrik och effektivt genomförd delgivning är ofta ett måste för att lyckas med exempelvis en inkasso- eller rättsprocess. För att ge dig som uppdragsgivare bästa service ser vi till att våra delgivningsmän försöker delge uppdraget omgående när vi får det.

Vi hjälper dig med olika typer av delgivningar

Ditt behov kanske inte ser ut som andras, då skräddarsyr vi tjänsten Delgivning för dig. Kontakta oss så diskuterar vi ert behov tillsammans.

Auktoriserat delgivningsföretag

Vi är ett auktoriserat delgivningsföretag av Länsstyrelsen i Stockholm och hanterar alla typer av handlingar, konkursanmaningar, stämningar, uppsägningar och mycket mer. 

Våra ombud genomgår fortlöpande utbildningar inom områden som rör delgivning. På så sätt säkerställer vi att de alltid uppträder kompetent, korrekt och diskret, vilket är en trygghet för våra uppdragsgivare. 

Svensk Delgivningsservice

Exempel på uppdrag

  • Partsdelgivningar - uppsägningar och övriga partsdelgivningar i den summariska processen

  • Preskriptionsdelgivningar

  • El-delgivningar

  • Konkursanmaningar

  • Uppsägningar - för villkorsändring eller avflyttning


Kontakta oss

Ring, 08-616 78 71, skicka ett mejl till delgivningsservice@intrum.com eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig.


Skicka handlingar till oss

Adress

Intrum Delgivningsservice AB
Box 90296
120 24 Stockholm