Var uppmärksam! 

Just nu cirkulerar det falska kravbrev i Intrums (Intrum Justitias) namn med bland annat vår gamla logo. Vi uppmanar våra kunder att inte betala. Vi på Intrum står inte bakom denna typ av utskick även om Intrum nämns i sammanhanget.
Läs mer här >>

Delgivning

Vi tar hand om alla typer av delgivningsuppdrag i till exempel betalningsföreläggande, uppsägningar och handräckningsmål.

En framgångsrik och effektivt genomförd delgivning är ofta ett måste för att lyckas med exempelvis en inkasso- eller rättsprocess. För att ge dig som uppdragsgivare bästa service ser vi till att våra delgivningsmän försöker delge uppdraget omgående när vi får det.

Vi hjälper dig med olika typer av delgivningar

Ditt behov kanske inte ser ut som andras, då skräddarsyr vi tjänsten Delgivning för dig. Kontakta oss genom formuläret, så hjälper vi dig.

Auktoriserat delgivningsföretag

Vi är ett auktoriserat delgivningsföretag av Länsstyrelsen i Stockholm och våra ombud genomgår fortlöpande utbildningar inom områden som rör delgivning. På så sätt säkerställer vi att de alltid uppträder kompetent, korrekt och diskret, vilket är en trygghet för våra uppdragsgivare. 

Svensk Delgivningsservice

Vi hjälper dig med

  • Partsdelgivningar - uppsägningar och övriga partsdelgivningar i den summariska processen

  • Preskriptionsdelgivningar

  • El-delgivningar

  • Konkursanmaningar

  • Uppsägningar - för villkorsändring eller avflyttning

 


Kontakt

Telefon 08-6167871
E-post delgivningsservice@intrum.com
eller fyll i kontaktformuläret


Skicka dina handlingar

Adress

Intrum Delgivningsservice AB
Box 90296
120 24 Stockholm