Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Delgivning

Vi tar hand om alla typer av delgivningsuppdrag i till exempel betalningsföreläggande, uppsägningar och handräckningsmål.

En framgångsrik och effektivt genomförd delgivning är ofta ett måste för att lyckas med exempelvis en inkasso- eller rättsprocess. För att ge dig som uppdragsgivare bästa service ser vi till att våra delgivningsmän försöker delge uppdraget omgående när vi får det.

Vi hjälper dig med olika typer av delgivningar

Ditt behov kanske inte ser ut som andras, då skräddarsyr vi tjänsten Delgivning för dig. Kontakta oss genom formuläret, så hjälper vi dig.

Auktoriserat delgivningsföretag

Vi är ett auktoriserat delgivningsföretag av Länsstyrelsen i Stockholm och våra ombud genomgår fortlöpande utbildningar inom områden som rör delgivning. På så sätt säkerställer vi att de alltid uppträder kompetent, korrekt och diskret, vilket är en trygghet för våra uppdragsgivare. 

Svensk Delgivningsservice

Vi hjälper dig med

  • Partsdelgivningar - uppsägningar och övriga partsdelgivningar i den summariska processen

  • Preskriptionsdelgivningar

  • El-delgivningar

  • Konkursanmaningar

  • Uppsägningar - för villkorsändring eller avflyttning

 


Kontakt

Telefon 08-616 78 71
E-post delgivningsservice@intrum.com
eller fyll i kontaktformuläret


Skicka dina handlingar

Adress

Intrum Delgivningsservice AB
Box 90296
120 24 Stockholm