Faktura- och reskontrahantering

Effektiva rutiner för fakturering och påminnelser minskar kredittiderna och förbättrar likviditeten.

Fakturering

Överlämna din fakturering till oss och du får tid över till affärerna
Dina fakturor har vårt fulla fokus och vi tar hand om hela processen från utskrift av fakturan tills den är betald. Du behöver inte ta hänsyn till vare sig personalfrånvaro eller arbetstoppar.

När du överlåter din fakturering till oss får du

 • Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet
 • Lägre hanteringskostnad per faktura och minimerade kostnader för systemutveckling
 • Endast rörliga kostnader (bundna till fakturavolymen)
 • Minskad kreditrisk - Fordringarna övergår tidigare till inkasso i ett integrerat flöde
 • Ökade intäkter av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter genom konsekvent hantering och tredjepartseffekten

Intrum Billify

Skickar du färre än 100 fakturor i månaden? Då kan vår digitala fakturerings- och inkassotjänst vara något för dig. Läs om Intrum Billify

 

Reskontrahantering

Lämna över din reskontra åt oss - ägna dig åt din affär.

Administrativ avlastning
Du fakturerar i dina egna system, men behöver avlastning i nästa steg. Dessutom kan du koppla reskontran till vår tjänst AnticiPay som ger en kundanpassad kravkedja. Det innebär att du skiljer på kunderna genom deras historiska betalningsbeteende och anpassar kravåtgärden efter det.

Du överlämnar din reskontra till oss och får:

 • Redovisning av bokade betalningar dagligen
 • Påminnelserutin enligt överenskommet regelverk
 • Kundkategorisering som möjliggör effektivare hantering utifrån affärsrisk och kundrelation
 • Avancerade rapporter och analyser av din kundreskontra via Intrum Web

VAT Services

Momsåtervinning - Få tillbaka moms du betalat i utlandet. De flesta företag som agerar i utlandet tjänar på att ansöka om momsåterbäring.

Få tillbaka moms du betalat i utlandet

De flesta företag som agerar i utlandet tjänar på att ansöka om momsåterbäring. Kostnader i samband med mässor, konferenser, utbildning, hotellnätter, serviceinstallationer, garantireparationer och inrikesresor är några exempel på utländska kostnader där momsen ofta är återsökningsbar.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter att återsökning av moms i utlandet, skicka ett mejl till export@intrum.com eller ring oss på 08-616 77 43.


Våra specialister inom området erbjuder

 • Konsultering i mervärdesskattefrågor, både inom inhemska och internationella ärenden
 • Momsregistreringstjänster
 • Återsökning av moms erlagt i utlandet
 • Skräddarsydd tilläggsutbildning inom momsfrågor

 

Kontakta oss