Fakturering och reskontrahantering

Effektiva rutiner för fakturering och påminnelser minskar kredittiderna och förbättrar likviditeten.

Fakturering

Överlämna din fakturering till oss och du får tid över till affärerna
Dina fakturor har vårt fulla fokus och vi tar hand om hela processen från utskrift av fakturan tills den är betald. Du behöver inte ta hänsyn till vare sig personalfrånvaro eller arbetstoppar.

När du överlåter din fakturering till oss får du

  • Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet
  • Lägre hanteringskostnad per faktura och minimerade kostnader för systemutveckling
  • Endast rörliga kostnader (bundna till fakturavolymen)
  • Minskad kreditrisk - Fordringarna övergår tidigare till inkasso i ett integrerat flöde
  • Ökade intäkter av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter genom konsekvent hantering och tredjepartseffekten

Reskontrahantering

Lämna över din reskontra åt oss - ägna dig åt din affär.

Administrativ avlastning
Du fakturerar i dina egna system, men behöver avlastning i nästa steg. Dessutom kan du koppla reskontran till vår tjänst AnticiPay som ger en kundanpassad kravkedja. Det innebär att du skiljer på kunderna genom deras historiska betalningsbeteende och anpassar kravåtgärden efter det.

Du överlämnar din reskontra till oss och får:

  • Redovisning av bokade betalningar dagligen
  • Påminnelserutin enligt överenskommet regelverk
  • Kundkategorisering som möjliggör effektivare hantering utifrån affärsrisk och kundrelation
  • Avancerade rapporter och analyser av din kundreskontra via Intrum Web

 


Kontakta oss

Vill du veta mer om vår fakturaservice?

Ring oss på 08-527 275 44, mejla forsaljning@se.intrum.com eller fyll i formuläret om du hellre vill bli kontaktad.