Fakturaköp

Som företagare ska du inte behöva vänta 30, 60 och ibland upp till 90 dagar på att få betalt för ditt arbete. Få betalt direkt med Fakturaköp.

Behöver du frigöra likviditet eller göra en investering? Betalar dina kunder senare än avtalat? Då är Fakturaköp en bra tjänst! Istället för att vänta på betalning säljer du dina fakturor och får betalt direkt.

Intrums över 90-åriga erfarenhet av kredithantering garanterar dig en seriös partner och att vi tar hand om dina kunder på bästa sätt efter att vi köpt fakturorna.

För mer information och för att inleda ett samarbete, kontakta
vår säljavdelning på telefon 08-615 79 00 eller mejla fakturakop@intrum.com

Varför Fakturaköp?

 • Du frigör likviditet
  och kan betala löner, dina leverantörer eller investera i din verksamhet inom 24 timmar.
 • Ditt administrativa arbete minskar
  Vi skickar ut fakturorna till dina kunder samt påminnelser och vidare hantering vid eventuell utebliven betalning. Du kan istället ägna dig åt din kärnverksamhet.
 • Snabb och personlig service,
  när du behöver råd eller har frågor pratar du med din handläggare.
 • Flexibel finansiering,
  tillsammans hittar vi ett upplägg som passar dig och i vissa lägen kan vi även stå för kreditrisken.

Koll på din reskontra

All information om din kundreskontra finns tillgänglig för dig på Intrum Web Fakturaköp. Där kan du ta fram rapporter, statistik och följa betalningsflödet.
Vill du diskutera något eller har frågor kan du alltid kontakta din personliga handläggare hos oss.


Så här fungerar tjänsten

 1. Du överför fakturorna
  Du för över fakturorna till oss via en ”virtuell skrivare” som du får tillgång till av oss. Alternativt registerar du fakturorna direkt på vår webb.
 2. Vi betalar inom 24 timmar
  När du har fört över fakturan till oss kreditvärderar vi din kund. Inom 24 timmar har vi satt in pengarna på ditt företagskonto.
 3. Vad händer sen?
  Vi skickar fakturorna till dina kunder på samma sätt som du gjort med post, mejl eller som Svefaktura. På fakturan står det att den är överlåten till
  Intrum Finans och att betalning sker till vårt bankgiro.

Bra att veta
Om en kund har låg kreditvärdighet, kan det innebära att vi inte köper den fakturan. Då ingår fakturan i vårt vanliga flöde, det vill säga vi skickar ut den och överför pengarna till dig så fort din kund betalat.

Påminnelse
Har er kund inte betalt 7 dagar efter förfallodatum, skickar vi en påminnelse om att det är dags att betala.

Inkasso
Om fakturan inte är betald efter påminnelsen och 21 dagar efter förfallodagen startar inkassoprocessen.

Kontakta oss

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar

Vilka är fördelarna med att teckna ett fakturaköpsavtal med Intrum?
 • Du får betalt inom 24 timmar istället för efter 30, 60 eller 90 dagar, vilket förbättrar din likviditet och ökar dina tillväxtmöjligheter.
 • Du slipper administration och kan fokusera på din kärnverksamhet.
 • Du minskar din kreditrisk.
 • Du får en trygg partner som säkerställer bra service till dig och dina kunder.
Köper ni alla fakturor?

Vi gör oftast en enklare kreditkontroll av fakturamottagaren och om allt ser bra ut kommer fakturan att bli köpt och utbetald redan samma dag.

Vad kostar det att sälja sina fakturor?

Prissättningen baseras bl.a. på vilken fakturavolym som har överlåts, vilka dina kunder är samt vilken kredittid du har.

Hur ser fakturan ut som skickas till min kund?

Samma fakturainformation är med på fakturan, på samma sätt som om du skickat fakturan själv och det är din logotype som syns. Vi gör ett enkelt tillägg på fakturan där det framgår att din kund ska betala till oss. 

Måste jag sälja alla fakturor eller kanjag själv välja vilka fakturor som jag säljer?

Vanligtvis väljer du själv vilka fakturor du vill sälja. Vi försöker skräddarsy en lösning efter dina behov.

Vilka fakturor kan jag sälja?

Vi köper fakturor både mot företag och privatpersoner. Vi kan inte köpa förfallna fakturor.

Vad är skillnaden på Factoring och Fakturaköp?

Factoring eller fakturabelåning är oftast en lösning för företaget som vill ha en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker normalt med 70–90% och resterade del regleras när slutkunden har betalat. Fördelen med denna lösning är att den finansiella kostnaden beräknas på den del som finansieras. Detta kan ske genom en traditionell ränta på utnyttjad kredit, eller genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras. I normalfallet står finansbolaget inte för kreditrisken i samband med Factoring eller Fakturabelåning.

Fakturaköp är oftast en lösning för företaget som vill ha en mer flexibel lösning för hantering och finansiering av vissa valda fakturor eller för vissa slutkunder. Det kan också tillämpas som en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker med 100% av fakturabeloppet och kostnaden för tjänsten regleras genom en procentuell avgift på fakturabeloppet. I samband med fakturaköp står oftast finansbolaget för kreditrisken.

Vi anpassar våra olika lösningar utifrån det aktuella behovet oavsett om det är ett löpande samarbete eller om det innebär en flexibel lösning för företaget. Skillnaden är att vi kallar vår tjänst för Fakturaköp, detta för att förenkla och inte blanda ihop olika begrepp.

Hur reagerar mina kunder på att jag tecknat ett fakturaköpsavtal med Intrum Finans?

De allra flesta reagerar inte alls på att du tecknat ett fakturaköpsavtal. Fakturaköp är en modern, vanlig och accepterad finansieringsform. Många företag använder sig av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och utveckla sitt företag.

Vad händer med mina kundrelationer om jag ingår ett samarbete med Intrum Finans avseende Fakturaköp?

Vår målsättning är att ge dina kunder bästa möjliga service och fungera som en bakgrundsaktör som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Ett fakturaköpsavtal med Intrum Finans ger dig möjlighet att lägga mer tid på att utveckla din verksamhet och ytterligare förbättra dina kundrelationer.

När sker utbetalning för köpta fakturor?

Om vi erhåller underlag för fakturan under förmiddagen så sker utbetalning i regel samma dag.

Vad händer efter utbetalning?

Du får en daglig avräkningsrapport från oss de dagar vi köper fakturor, vilken även fungerar som ditt bokföringsunderlag.

Vi fakturerar därefter kunderna i enlighet med de villkor du kommit överens om och tar vid behov hand om eventuella påminnelser och annan administration.