Inkassohantering för fakturaintensiva företag
Differentierad inkassoprocess

Inkassohantering för fakturaintensiva företag

Vi erbjuder en inkassolösning som både ökar er lönsamhet och kundnöjdhet.

Lönsamheten för att ni med hjälp av vår omfattande databas kan skilja på "bra" kunder med positiv betalningsmönster, från motsatsen. Ju mer ni vet om kundens historik, desto mer träffsäker hantering. En "bra betalare" sägs inte upp i onödan. En sämre hamnar i en skarpare åtgärdskedja med mindre tolerans mot fördröjning.

Kundnöjdheten ökar i takt med kunskapen om kunden eftersom det ger er möjlighet att bemöta och hantera dem utifrån var och ens unika situation.  
 

 

Grunden till vår kundkategoriserade inkassoprocess - vår databas fullpackad med betalinformation

Vår unika informationsdatabas, med 3,5 miljoner pågende ärenden och cirka 1,4 miljoner nya ärenden varje år ger oss information om mer än 90% av alla Sveriges alla skuldsatta privata individer och företag.

Den ger er en mer träffsäker kravhantering, differentierad uppföljning och ett omfattande analysverktyg.


Optimerad kravhantering med branschspecialister

Vår storlek är en förmån i form av att vi har kunder i alla storlekar från alla branscher. Det ger oss fördelar när vi startar ett samarbete eftersom vi kan utgå från ”best practice”  för er bransch när vi sätter processerna.

Med kategorisering av er kundportfölj anpassas påminnelse- och kravrutiner till era kunders tidigare betalningsbeteenden. Att bemöta dem utifrån deras specifika situation ökar både motivationen att betala och kundnöjdheten.

Några utvalda branscher:

 • Energisektorn
 • Bank- och finanssektorn
 • Telecom
 • Fastighetsbolag
 • B2B och B2C 

Alla branscher har sina utmaningar och i våra team har vi specialister, dedikerade uppgiften att lösa dem.

 • Minskad kapitalbindning
 • Bättre kassaflöde
 • Automatiserad hantering av inkassoprocessen
 • Senaste betalalternativen
 • Effektivare administration
 • Välkänt varumärke

Kontakta oss för att disktuera en lösning

Ring 08-527 275 44 eller fyll i formuläret